ZASADY GŁOSOWANIA

( 04.11.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

TERMIN GŁOSOWANIA:

Głosowanie rozpoczyna się 4 października 2021 r. o godz. 0:00 i kończy 18 października 2021 r. o godzinie 23:59.

Głosowanie poprzedza losowanie projektów zweryfikowanych pozytywnie, które określa kolejność projektów na listach do głosowania.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Miasta, także dzieci i młodzież.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku w Gdańsku, na podstawie wpisu do rejestru wyborców;

c) posiadania Karty Mieszkańca;

d) w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania.

Oświadczenie (należy złożyć osobiście w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego lub za pomocą e-PUAP).

Ważne! w ostatnim dniu głosowania 18 października - oświadczenia można złożyć tylko i wyłącznie w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 3 na ul. Nowe Ogrody 8/12 do godz. 16.00 oraz za pomocą platformy E-PUAP tylko i wyłącznie do godz. 16.00. 

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami, nieposiadających numeru PESEL, głosowanie możliwe jest w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym, po okazaniu dokumentu podróży wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Kontakt:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami

tel.: 58 323-65-97, 58 323-66-51, 58 323-66-37, 58 323-63-37

e-mai: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

JAK GŁOSOWAĆ ? INSTRUKCJA

Głosujemy poprzez interaktywny formularz na stronie internetowej www.gdansk.pl

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub przesłany mailem. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc w ogóle zagłosować.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie na kilka projektów w dowolnej dzielnicy.

Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Aby oddać głos wystarczy podać dane osobowe:

1) imię (tylko pierwsze);

2) nazwisko;

3) PESEL;

4) imię ojca

Wszystkie te dane należy wpisywać w taki sam sposób jak w dowodzie osobistym. Wpisać trzeba też wspomniany wyżej kod aktywacyjny.

KARTA MIESZKAŃCA (nowość):

W przypadku braku zameldowania lub wpisu do rejestru wyborców istnieje możliwość zagłosowania również za pomocą Karty Mieszkańca.

Chcesz, aby Twoje dzieci mogły zagłosować samodzielnie z Kartą Mieszkańca? Na Twoim koncie wejdź w zakładkę "Profil", wybierz dziecko i dodaj do danych adres e-mail dziecka oraz ustaw hasło.

Dotyczy to osób, które w momencie rozpoczęcia głosowania posiadają aktywny Pakiet Mieszkańca 2021.

 

STACJONARNE I MOBILNE PUNKTY DO GŁOSOWANIA

W tym roku, aby jeszcze bardziej zachęcić i ułatwić gdańszczankom i gdańszczanom głosowanie, dostępne będą stacjonarne oraz mobilne punkty do głosowania.

Stacjonarne Punkty do Głosowania:

Głosować można w dwóch lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

1) Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, Gdańsk

2) Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8-12, Gdańsk

Mobilne Punkty do Głosowania:

Nasz piętrowy autobus oraz bus (oklejone logiem Budżetu Obywatelskiego) odwiedzą dzielnice Gdańska. Z pomocą konsultantów będzie można w nich zagłosować na wybrane projekty.

Wykaz lokalizacji -  Punkty konsultacyjne

Aby zagłosować zarówno w punkcie stacjonarnym jak i mobilnym wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania poznamy do 25 października 2021 r. Podane zostaną one również do publicznej wiadomości.

Zachęcamy do polubienia naszego wydarzenia na FACEBOOKU