Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

( Publikacja: 15.10.2014 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W wyniku głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku" do realizacji przechodzi 21 projektów. W głosowaniu udział wzięło 37 965 mieszkańców Gdańska, co stanowi 10,13 % uprawnionych do głosowania. Wśród głosów przeważały te oddane przez kobiety - 21 658 , z kolei w głosowaniu wzięło udział  16307 mężczyzn.


Lista zwycięskich projektów

Okręg Konsultacyjny  I

Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie,

Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce

1630 głosów, 500 000 PLN -  Pusty Staw – Sport Rekreacja Wypoczynek (Stogi)

1447 głosów, 500 000 PLN - Monitoring wizyjny Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce

1 394 głosów, 500 000 PLN –  Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach, etap I.

Łączna kwota projektów – 1 500 000 PLN

Okręg Konsultacyjny II

Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice

1816 głosów, 200 000 PLN - Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II 

1758 głosów, 450 000 PLN - Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)

1556 głosów, 200 000 PLN - Stanowiska parkingowe (wzdłuż ogrodzenia Szkoły od ulicy Dragana. Lokalizacja  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku, ul. Marcina Dragana 2)

1442 głosy, 86 000 PLN - Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem, na terenie okręgu drugiego: Śródmieście, Chełm i Ujeścisko - Łostowice. 

1066 głosów, 500 000 PLN  – Sportpark przy ul. Św. Barbary

Łączna kwota projektów - 1 436 000 PLN

Okręg Konsultacyjny III 

Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki

2132 głosy 500 000 PLN - Piecewska – ulica na miarę 21. wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2: realizacja projektu

2078 głosów, 500 000 PLN - SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG nr 20 w Gdańsku)

1921 głosów,  500 000 PLN – Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego sportowego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3

Łączna kwota projektów - 1 500 000 PLN

Okręg Konsultacyjny IV

Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo

1557 głosów, 497 984 PLN – Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (Wrzeszcz, Brętowo, Młyniska, Strzyża)

1479 głosów, 495 000 PLN - Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka

1123 głosy – 86 000 PLN - Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolno żyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem, na terenie okręgu czwartego: Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo.

Łączna kwota projektów - 1 078 984 PLN

Okręg Konsultacyjny V

Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

2117 głosów,  500 000 PLN - Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej. Lokalizacja: Bulwar pieszy na odcinku od ulicy Chłopskiej (wylot z tunelu pod ul. Chłopska) w kierunku ul. Dąbrowszczaków z połączeniem do Parku Regana

 1648 głosów, 490 000 PLN - Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!  - Lokalizacja: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, ul. Burzyńskiego 10

1602 głosy, 500 000 PLN – Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec

Łączna kwota projektów  - 1 490 000 PLN 

Okręg Konsultacyjny VI

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa,

Matarnia, Kokoszki

3247 głosów, 500 000 PLN -  Nowy Pachołek 2.0 (Oliwa)

1666 głosów, 412 475 PLN  – Dom Zarazy, modernizacja i doposażenie (Oliwa)

1489 głosów, 470 000 PLN  - Boisko Wielofunkcyjne, Gdańsk Osowa, teren przy ul. Heleny i Diany

Łączna kwota projektów  - 1 382 475 PLN

 

Projekt ogólnomiejski

7394 głosy, 1 200 000 PLN - Gdańsk trzyma poziom – lepsze chodniki (Przymorze, Wrzeszcz, Zaspa, Strzyża, Młyniska Bretowo)


Poniżej szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych okregach:

Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce

Okręg Konsultacyjny I (32.5 KB)


Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice

Okręg Konsultacyjny II (32 KB)


Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki

Okręg Konsultacyjny III (33 KB)


Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo

Okręg Konsultacyjny IV (34 KB)


Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

Okręg Konsultacyjny V (29.5 KB)


Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Okręg Konsultacyjny VI (31.5 KB)


Projekty ogólnomiejskie (27.5 KB)


Wytypowane zwycięskie projekty wybrane zostały z uwzględnieniem zasady zapisanej w Uchwale Nr LII/1149/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” (§ 5 pkt. 5) oraz z uwględnieniem poprawki do ww. uchwały:

"W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 3 i 4."

Radni Miasta Gdańska 28 sierpnia 2014 r. przyjęli także poprawkę do ww. uchwały, która doprecyzowuje zasady wybierania zwycięskich projektów w przypadku projektów obejmujących więcej niż jedną dzielnicę w Okręgu Konsultacyjnym. Do paragrafu 5 dodano punkt o treści:

"W sytuacji gdy wybrany w głosowaniu projekt będzie obejmował teren łącznie kilku dzielnic z jednego Okręgu Konsultacyjnego w tym przynajmniej jedną dzielnicę na ternie, której nie zarekomendowano do realizacji dwóch projektów, projekt ten rekomendowany będzie do realizacji niezależnie od ilości projektów zarekomendowanych uprzednio do realizacji na terenie pozostałych dzielnic".

Co dalej z wybranymi projektami?

Projekty, które zostały zarekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku zostaną ujęte przez Prezydenta Miast Gdańska w projekcie budżetu Miasta na rok 2015 , który będzie przedłożony Radzie Miasta do 15 listopada 2014r.  Rada Miasta uchwalając budżet na rok 2015 ostatecznie zatwierdzi wybrane projekty do realizacji.