Sprawdź, kto będzie realizował wygrane projekty

( Publikacja: 21.12.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 zostały już przypisane do budżetów odpowiednich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Tu warto przypomnieć i podkreślić, że projekty są zgłaszane i wybierane przez mieszkańców, ale ponieważ Budżet Obywatelski jest częścią całego budżetu Miasta Gdańska to zadania wybrane w głosowaniu są w dalszych etapach traktowane jak każde inne miejskie przedsięwzięcie. I tak, inwestycje są realizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, drobniejsze remonty najczęściej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni lub Gdańskie Nieruchomości (w zależności kto jest administratorem terenu), a projekty sportowe, kulturalne czy społeczne przez odpowiednie merytorycznie jednostki. Sami wnioskodawcy mają jednak możliwość wpływu na kształt realizacji projektów na etapie projektowania lub przygotowywania zakresu działań.

Poniżej lista projektów wraz z wydziałem/jednostką realizującą:

Projekty wygrane