PROMOCJA PROJEKTÓW - plakaty, ulotka (do pobrania)

28.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ulotka informacyjna A5

Plakaty dla wnioskodawców do indywidualnego uzupełnienia

Plakat A4 - dla wnioskodawców

Plakat A5 - dla wnioskodawców

Plakat A3 - dla wnioskodawców

Plakat ogólny - Komiksowy

Plakat A3 

Plakat A4

Plakat A5 

Plakat ogólny - Boisko sportowe

Plakat A3

Plakat A4

Plakat A5

Plakat zielony - Fontanna

Plakat A3

Plakat A4

Plakat A5

Plakat zielony - Dzieci

Plakat A3

Plakat A4

Plakat A5

Plakat zielony - Łąka

Plakat A3

Plakat A4

Plakat A5