• Start
  • Wiadomości
  • Ogólnomiejski - Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta

Ogólnomiejski - Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta

12.02.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta

Celem zadania była ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.

Zgodnie z założeniami wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz przygotowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
W zakupiono defibrylatory i umieszczono w następujących lokalizacjach:
1. ul. 3 Maja na przystanku tramwajowym na przeciwko dworca PKS,
2. Plac Gustkowicza 13 Centrum Interwencji Kryzysowej,
3. Rynek Zielony, ul. Czerwony Dwór 33,
4. ul. Podwale Staromiejskie Technikum Łączności lub Targ Rybny,
5. Tunel przy Dworcu Głównym z City Centrum,
6. Pętla tramwajowa Chełm-Witosa,
7. Pętla tramwajowa Łostowice-Świętokrzyska,
8. Pętla tramwajowa Siedlce,
9. Hevelianum, ul. Gradowa 6,
10. Rejon pętli przed budynkiem dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz od strony al. Grunwaldzkiej,
11. Rejon SKM Gdańsk Przymorze Uniwersytet,
12. Rejon SKM Gdańsk Żabianka - deptak osiedla Żabianka,
13. Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Milskiego 1,
14. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (1/3),
15. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (2/3),
16. ul. Żaglowa - parking przy stadionie Energa Gdańsk,
17. Noclegownia, ul. Równa 14,
18. Ochotnicza Straż Pożarna Świbno,
19. Ochotnicza Straż Pożarna Sobieszewo,
20. Twierdza Wisłoujście,
21. Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5,
22. Pływalnia, ul. Chałubińskiego 13,
23. Osowa Komisariat Policji nr IX ul. Balcerskiego 36,
24. Skwer Heweliusza ul. Rajska przy fontannie,
25. Rejon Domu Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej,
26. Brzeźno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa.

Jednostka realizująca: Wydział Programów Rozwojowych / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zadanie zakończone

706 650 zł