Jak Gdańsk realizuje projekty BO 2014

08.07.2014
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Choć trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2015, w dwóch gdańskich jednostkach organizacyjnych trwają prace nad realizacją zwycięskich projektów, które gdańszczanie wybrali w lutowym głosowaniu na Budżet Obywatelski 2014. To 28 projektów, których szacunkowa wartość opiewa na prawie 10 milionów złotych. Pracę podzieliły między siebie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie wszystkich projektów inwestycyjnych realizowanych przez DRMG i ZDiZ. Z 28 projektów realizacja 15 przypadła w udziale ZDiZ, a pozostałe DRMG.

- Jesteśmy na etapie rozstrzygania postępowań przetargowych. Prowadzenia uzgodnień z wnioskodawcami. W kilku przypadkach wykonawcy weszli już na plac budowy – podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz.

Przypomnijmy, w Budżecie Obywatelskim 2014 gdańszczanie mieli do dyspozycji 9 milionów złotych. Wartość zwycięskich projektów przekroczyła tę kwotę o prawie milion złotych!

- Ostateczną wartość inwestycji poznamy po zamknięciu wszystkich postępowań przetargowych - podkreśla Maciej Kukla, p.o. kierownika Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego. – Wtedy też będziemy się mogli rozliczyć.

Lp.

Nazwa projektu

 Jednostka realizująca

Etap realizacji

 

1.

Park Wolności – zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=404

DRMG

Opracowano dokumentację projektową. Po uzgodnieniach z wnioskodawcą zostanie ogłoszony  przetarg na realizację zadania. Roboty budowlane przewidziane są na sierpień – październik.  

 

2.

Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 (Stogi)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=407

DRMG

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na 23. 06.2014 r.

Roboty budowlane potrwają do  końca sierpnia 2014 r.

3.

Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo- rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych „Świętokrzyska 1” i „Świętokrzyska 2”                        w Gdańsku- Łostowicach

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=401

DRMG

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji przypada  na 30.09.2014 r.

 

4.

Remont podłóg na terenie Szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 27 (Piecki Migowo)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=399

DRMG

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wykonawcy. Planowany termin  wykonania prac do 26.08.2014 r.

 

5.

Aktiv Park Przymorze

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=402

DRMG

 

W wyniku przetargu pozyskano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego                      na realizację robót budowlanych. Planowany termin prac budowlanych  to sierpień  - październik.

6.

Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=405

 

DRMG

14.07.2014 r. mija termin opracowania dokumentacji projektowej.   Po jej uzyskaniu zostanie przygotowane i ogłoszone postępowanie na realizację robót budowlanych.

7.

Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni                     ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej  nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. (Wrzeszcz)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=408

DRMG

W wyniku rozstrzygniętego przetargu pozyskano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

8.

Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy. (Wrzeszcz) 

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=410

 

DRMG

Do 23.06.2014 r. nastąpi odbiór dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej od projektanta.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego                na roboty budowlane - do końca czerwca 2014 r.

9.

Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=400

DRMG

28.06.2014 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.  Zakończenie realizacji: 14.08.2014 r.  

 

10.

SkatePark Osowa

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=403

DRMG

Opracowano dokumentację projektową. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Wnioskodawcą w celu dostosowania zakresu do możliwości finansowych Miasta. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na realizację zadania. Roboty budowlane przewidziane są na sierpień – październik.  

11.

Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie.

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=409

DRMG

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa do 11.07.2014 r. Po jej uzyskaniu rozpoczną się  prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego  na realizację robót budowlanych.

12.

Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów  w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt   w Gdańsku (Kokoszki)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=406

 

DRMG

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa do 13.06.2014 r.  Następnie rozpoczną się  prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

13.

Pusty Staw – park, sport, rekreacja, wypoczynek (Stogi) 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=398

DRMG

Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 21.07.20014. Po uzyskaniu PT rozpoczną się prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

 

14.

Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnego chodnika)

 

ZDiZ

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony w lipcu 2014r. Realizacja robót budowlanych planowana jest na wrzesień - październik 2014.

 

15.

Projekt 8 siłowni na otwartym powietrzu dla mieszkańców: Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki i Wyspy Sobieszewskiej.

 

ZDiZ

W przypadku siłowni dla Krakowca- Górek Zachodnich i Olszynki trwa opracowanie dokumentacji projektowej
Realizacja inwestycji planowana jest na sierpień-wrzesień 2014r.
W przypadku siłowni pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Wyspy Sobieszewskiej
wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację. Planowany termin otwarcia ofert 16.06.2014r.

 

16.

Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od  ul. Przemyskiej  do ul. Nowa Warszawska

 

ZDiZ

                            

Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.08.2014r.

 

17.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty - lipiec 2014.

 

18. 

Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego.

 

19.

Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

20.

Miejsca postojowe dla samochodów  oraz  przejście dla pieszych przy Przychodni  Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

21.

Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki

 

ZDiZ

Trwa procedura rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.

 

 

 

 

 

22.

Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie

 

ZDiZ

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
W czerwcu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację remontu z terminem jego wykonania jesienią br. z uwzględnieniem harmonogramu imprez, jakie planowane są w teatrze na ten sezon

 

23.

Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"

 

ZDiZ

15.04.2014 r. - wnioskodawca dostarczył  projekt budowlany oraz oryginał mapy do celów projektowych
Planowany termin przetargu na wykonanie inwestycji sierpień.

 

24.

Remont nawierzchni ul. Startowej

 

ZDiZ

Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji upływa  30.08.2014 r.

 

25.

Remont chodników osiedla Zaspa Młyniec

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

26.

Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

27.

Nowy Pachołek

 

ZDiZ

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin jej dostarczenia 30.06.2014. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone w lipcu  2014. Realizacja robót: sierpień - październik

 

28.

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku

 

ZDiZ

Do 22.06.2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie postępowania na realizację zadania planowane jest na sierpień. Realizacja robót:  wrzesień - listopad 2014.

 

Lp.

Nazwa projektu

 Jednostka realizująca

Etap realizacji

 

1.

Park Wolności – zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=404

DRMG

Opracowano dokumentację projektową. Po uzgodnieniach z wnioskodawcą zostanie ogłoszony  przetarg na realizację zadania. Roboty budowlane przewidziane są na sierpień – październik.   

 

2.

Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 (Stogi)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=407

DRMG

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na 23. 06.2014 r.

Roboty budowlane potrwają do  końca sierpnia 2014 r.

3.

Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo- rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych „Świętokrzyska 1” i „Świętokrzyska 2”                        w Gdańsku- Łostowicach

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=401

DRMG

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji przypada  na 30.09.2014 r.

 

4.

Remont podłóg na terenie Szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 27 (Piecki Migowo)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=399

DRMG

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wykonawcy. Planowany termin  wykonania prac do 26.08.2014 r.

 

5.

Aktiv Park Przymorze

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=402

DRMG

 

W wyniku przetargu pozyskano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego                      na realizację robót budowlanych. Planowany termin prac budowlanych  to sierpień  - październik.

6.

Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=405

 

DRMG

14.07.2014 r. mija termin opracowania dokumentacji projektowej.   Po jej uzyskaniu zostanie przygotowane i ogłoszone postępowanie na realizację robót budowlanych.

7.

Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni                     ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej  nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. (Wrzeszcz)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=408

DRMG

W wyniku rozstrzygniętego przetargu pozyskano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

8.

Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy. (Wrzeszcz)  

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=410

 

DRMG

Do 23.06.2014 r. nastąpi odbiór dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej od projektanta.

Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego                na roboty budowlane - do końca czerwca 2014 r.

9.

Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa Młyniec

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=400

DRMG

28.06.2014 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.  Zakończenie realizacji: 14.08.2014 r.  

 

10.

SkatePark Osowa

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=403

DRMG

Opracowano dokumentację projektową. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Wnioskodawcą w celu dostosowania zakresu do możliwości finansowych Miasta. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na realizację zadania. Roboty budowlane przewidziane są na sierpień – październik.  

11.

Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie.

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=409

DRMG

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa do 11.07.2014 r. Po jej uzyskaniu rozpoczną się  prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego  na realizację robót budowlanych.

12.

Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów  w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt   w Gdańsku (Kokoszki)

 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=406

 

DRMG

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie gotowa do 13.06.2014 r.  Następnie rozpoczną się  prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

13.

Pusty Staw – park, sport, rekreacja, wypoczynek (Stogi) 

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=398

DRMG

Termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 21.07.20014. Po uzyskaniu PT rozpoczną się prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

 

14.

Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnego chodnika)

 

ZDiZ

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony w lipcu 2014r. Realizacja robót budowlanych planowana jest na wrzesień - październik 2014.

 

15.

Projekt 8 siłowni na otwartym powietrzu dla mieszkańców: Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki i Wyspy Sobieszewskiej.

 

ZDiZ

W przypadku siłowni dla Krakowca- Górek Zachodnich i Olszynki trwa opracowanie dokumentacji projektowej
Realizacja inwestycji planowana jest na sierpień-wrzesień 2014r.
W przypadku siłowni pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Wyspy Sobieszewskiej
wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację. Planowany termin otwarcia ofert 16.06.2014r.

 

16.

Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od  ul. Przemyskiej  do ul. Nowa Warszawska

 

ZDiZ

                            

Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.08.2014r.

 

17.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty - lipiec 2014.

 

18. 

Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego.

 

19.

Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

20.

Miejsca postojowe dla samochodów  oraz  przejście dla pieszych przy Przychodni  Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

21.

Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki

 

ZDiZ

Trwa procedura rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.

 

 

 

 

 

22.

Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie

 

ZDiZ

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
W czerwcu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację remontu z terminem jego wykonania jesienią br. z uwzględnieniem harmonogramu imprez, jakie planowane są w teatrze na ten sezon

 

23.

Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"

 

ZDiZ

15.04.2014 r. - wnioskodawca dostarczył  projekt budowlany oraz oryginał mapy do celów projektowych
Planowany termin przetargu na wykonanie inwestycji sierpień.

 

24.

Remont nawierzchni ul. Startowej

 

ZDiZ

Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji upływa  30.08.2014 r.

 

25.

Remont chodników osiedla Zaspa Młyniec

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

26.

Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.

 

ZDiZ

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy.

 

27.

Nowy Pachołek

 

ZDiZ

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin jej dostarczenia 30.06.2014. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostanie ogłoszone w lipcu  2014. Realizacja robót: sierpień - październik

 

28.

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku

 

ZDiZ

Do 22.06.2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie postępowania na realizację zadania planowane jest na sierpień. Realizacja robót:  wrzesień - listopad 2014.

 

 

Magdalena Kuczyńska
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta / Biuro Prasowe