INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

28.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Głosujemy poprzez stronę internetową www.gdansk.pl

Znajdź żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego - kliknij i przejdź do systemu do głosowania.

Zarejestruj się w systemie.

Aktywacja procesu głosowania odbywa się poprzez kod identyfikacyjny przesyłany na numer telefonu komórkowego lub przesłany mailem. Ten kod wysyłany jest do osób uprawnionych do głosowania, należy go wpisać w trakcie rejestracji w systemie do głosowania, by móc w ogóle zagłosować.

Każdemu głosującemu przysługuje łącznie 8 punktów: 5 punktów na projekty dzielnicowe Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego oraz 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego Budżetu Obywatelskiego i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym czy więcej punkcie na kilka projektów w dowolnej dzielnicy.

Punkty można przydzielać na projekty w dowolnej dzielnicy.

Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego przyznawania punktów.

Aby oddać głos wystarczy podać dane osobowe:

1) imię (tylko pierwsze);

2) nazwisko;

3) PESEL;

4) imię ojca

Wszystkie te dane należy wpisywać w taki sam sposób jak w dowodzie osobistym. Wpisać trzeba też wspomniany wyżej kod aktywacyjny.

KARTA MIESZKAŃCA

W przypadku braku zameldowania lub wpisu do rejestru wyborców istnieje możliwość zagłosowania również za pomocą Karty Mieszkańca.

Chcesz, aby Twoje dzieci mogły zagłosować samodzielnie z Kartą Mieszkańca? Na Twoim koncie wejdź w zakładkę "Profil", wybierz dziecko i dodaj do danych adres e-mail dziecka oraz ustaw hasło.

Dotyczy to osób, które w momencie rozpoczęcia głosowania posiadają aktywny Pakiet Mieszkańca 2023.