Harmonogram

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego

3 lutego – 3 marca 2023 r. – zgłaszanie projektów;

3 lutego – 3 kwietnia 2023 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów;

3 lutego – 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego;

do 11 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny;

do 18 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania;

11 września – 25 września 2023 r. – głosowanie;

do 29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

UMGDANSK.2023.01.30.bannery.FB.800x1000_.10