Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2024

25.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakończyła się jedenasta edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Jak co roku gdańszczanki i gdańszczanie mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie, które pomogą w planowaniu przyszłych edycji BO. W ramach ewaluacji przygotowano ankietę. Swoje uwagi można zgłaszać również mailowo. Badanie potrwa do 5 listopada.

Każdy mieszkaniec Gdańska ma możliwość wyrażenia swojej opinii o Budżecie Obywatelskim 2024 oraz zgłoszenia propozycji zmian do obowiązujących procedur: procesu składania projektów, głosowania, realizacji, zapisów regulaminu, działań promocyjnych i informacyjnych. Ewaluacji nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte w przepisach prawnych o zasięgu krajowym.

Uwagi i propozycje zmian można zgłaszać w terminie od 25 października do 5 listopada 2023 r.

Zebrany materiał zostanie dokładnie przeanalizowany przez m.in.: Zespół Konsultacyjny BO i na jego podstawie powstaną rekomendacje do zmian w regulaminie oraz organizacji przyszłorocznych konsultacji społecznych.

Raport z ankiet ewaluacyjnych zostanie opublikowany po zakończeniu ewaluacji na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Tegoroczne głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego zakończyło się 25 września.  Swoje głosy oddało dokładnie 45 776 osób. Spośród 399 projektów gdańszczanki i gdańszczanie wybrali ostatecznie do realizacji 111, w tym 48 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja projektów przewidziana jest na lata 2024/2025.