PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

4. Renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni

A
A

Renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących terenów zieleni:

- działania polegające na poprawie stanu zagospodarowania istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru, pasa zieleni przyulicznej oraz zieleni w przestrzeni mieszkaniowej poprzez renowację istniejącej zieleni, uzupełnienie nasadzeń, miejscową naprawę nawierzchni alejek i placów, remont  i konserwację lub wymianę starych elementów małej architektury oraz ich uzupełnienie.

Teren przy stawie Piekarnicza w dzielnicy Piecki-Migowo
Teren przy stawie Piekarnicza w dzielnicy Piecki-Migowo
fot. Karol Stańczak

Przykłady renowacji i modernizacji terenów: