3. Budowa ogrodów deszczowych

( Publikacja: 22.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogrody deszczowe:

obiekty retencyjne (obiekty mikroretencji) zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich powierzchni utwardzonych, zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej oraz na terenach mieszkaniowych gminnych, zakładane z dominującym udziałem roślinności w gruncie lub w pojemnikach, a ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu.

Mini park retencyjny przy placu Bpa O'Rourke
Mini park retencyjny przy placu Bpa O'Rourke
fot. Gdańskie Wody

W ostatnich latach ogrody deszczowe, dzięki swoim walorom ekologicznym, zyskują popularność jako inwestycje miejskie. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Jak działają ogrody deszczowe? Dlaczego warto założyć ogród deszczowy ?

Przypominają zwyczajny ogród, ale składają się w ponad 50% ze specjalnych gatunków roślin hydrofitowych, dodatkowo dzięki ogrodom deszczowym wody opadowe są nie tylko zatrzymywane w glebie, ale także naturalnie oczyszczane.

Głównym zadaniem ogrodów deszczowych jest zbieranie i wykorzystywanie deszczówki z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych. Najlepszym źródłem wody jest dla nich ta z dachów, chodników, ciągów pieszych oraz z przydomowych podjazdów i parkingów. Chłoną ją nawet 40% lepiej niż klasyczny trawnik. Mogą być wykonane przez każdego – w gruncie lub w pojemniku (nawet na balkonie).

Rośliny to małe żywe laboratoria. Dzięki swoim specjalnym zdolnościom wspierają nas w produkcji tlenu i oczyszczaniu powietrza (m.in. z pyłów zawieszonych). Dzięki tzw. „fitoremediacji” potrafią usuwać także inne zanieczyszczenia – nie tylko z powietrza, ale także z gleby i wody. Na terenach miejskich szczególnie cenne jest usuwanie przez rośliny zawartych w glebie i wodzie deszczowej metali ciężkich, tzw. związków białkowo-tłuszczowych i substancji ropopochodnych. Do tego rośliny upiększają miejski krajobraz i są siedliskiem zwierząt np. ptaków czy motyli. 

Główne zalety ogrodów deszczowych:

  • pozytywny wpływ na zdrowie
  • wysokie walory estetyczne
  • wspieranie rozwoju bioróżnorodności
  • zmniejszenie ryzyka powodziowego
  • odciążenie odpływu kanalizacją
  • oszczędności finansowe gospodarstwa domowego
  • zmniejszenie opłaty za ograniczoną retencję

Zapoznaj się z przykładami OGRODÓW DESZCZOWYCH w Gdańsku

Stwórz ogród deszczowy w swojej okolicy. Skorzystaj z naszego PORADNIKA - OGRÓD DESZCZOWY W 5 KROKACH

Gdański poradnik małej retencji
Gdański poradnik małej retencji
fot. Gdańskie Wody

Dodatkowe materiały: