• Start
  • Wiadomości
  • 1. Nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej

1. Nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej

( Publikacja: 22.03.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nasadzenia i pielęgnacja roślinności na terenach zieleni miejskiej:

- nasadzenia roślinności na terenach parkowych, zieleńcach, skwerach, na terenach mieszkaniowych gminnych oraz w ramach zieleni przyulicznej;

- wykonanie nasadzeń nowej roślinności lub uzupełnienie istniejącej roślinności na terenach zieleni miejskiej;

- założenie i pielęgnacja łąk kwietnych oraz rabat z roślinnością sprzyjającą owadom;

- pielęgnacja nasadzeń roślinności oraz konserwacja istniejących drzewostanów na terenach gminnych.

Wiosenne sadzenie bratków i stokrotek
Wiosenne sadzenie bratków i stokrotek
fot. Karol Stańczak

W Gdańsku, co roku, przybywa drzew, krzewów, bylin i pnączy. Barwne kwiaty w wielu odmianach zmieniają oblicze naszego miasta. Efekty prac, co roku, możemy już podziwiać wczesną wiosną, kiedy w parkach, na zieleńcach i rabatach ukazuje nam się przyroda w pełnym rozkwicie.

- drzewa filtrują powietrze, tłumią hałas, dają cień, stanowią naturalną barierę dla zanieczyszczeń. Są niezbędną częścią miejskiego ekosystemu.

- krzewy, pnącza i byliny to wieloletnie ozdoby, które nie wymagają dużego nakładu pracy. Takie rośliny sprawdzają się na terenach zieleni jako, harmonijne kompozycje, które rozkwitają kolejno zdobiąc nie przerwanie rabaty.

Przykładowe realizacje nasadzeń zieleni: