22 - Kokoszki Mieszkaniowe

Plany zagospodarowania przestrzennego - Kokoszki Mieszkaniowe

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2201 MPOZP dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk-Kokoszki z poź.zm. - plany wygasłe - - -
2202 MPSZP jednostek urbanistycznych G, H w dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk-Kokoszki - plany wygasłe - - -
2203 MPSZP jednostki strukturalnej Klukowo-Rębiechowo w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
2204 MPSZP jednostki urbanistycznej Kokoszki-Przemysłowe w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2205 MPSZP Matarnia-Złota Karczma w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2206 Klukowo Rębiechowo, rejon Portu lotniczego Uchwała RMG
Nr XXXIII/390/96
dn. 25.04.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1, poz. 1
dn. 1997.01.31
otwórz 0,80 MB
2207 Matarnia, rejon Obwodnicy Zachodniej Uchwała RMG
Nr LXI/829/98
dn. 22.05.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 291
dn. 1998.09.11
otwórz 0,65 MB
2208 Smęgorzyno I Uchwała RMG
Nr LI/1513/2002
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 204
dn. 2003.02.07
otwórz 2,62 MB
2209 Kokoszki Mieszkaniowe, rejon na zachód od ulicy Kalinowej Uchwała RMG
Nr XXXV/1051/2005
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 990
dn. 2005.05.27
otwórz 1,03 MB
2210 Kokoszki - część zachodnia Uchwała RMG
Nr XXVII/843/2004
dn. 26.08.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2423
dn. 2004.11.15
otwórz 5,08 MB
2211 MPZP w rejonie ulicy Kartuskiej w Kokoszkach (część działki 417/3) - uchylony - - -
2212 Matarnia, rejon ul. Złotej Karczmy i mjr Mieczysława Słabego Uchwała RMG
Nr XXXIII/1035/2001
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 598
dn. 2001.06.25
otwórz 1,89 MB
2213 Kokoszki, rejon ul. Kartuskiej, na wschód od ul. Fundamentowa Uchwała RMG
Nr LII/1593/2002
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2, poz. 16
dn. 2003.01.03
otwórz 0,87 MB
2214 Ul. Kartuska, część zachodnia Uchwała RMG
Nr VII/146/2003
dn. 27.03.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 80, poz. 1294
dn. 2003.06.18
otwórz 1,04 MB
2215 Kokoszki, rejon ul. Otomińskiej, Obwodnicy Trójmiasta Uchwała RMG
Nr VIII/177/2003
dn. 24.04.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1373
dn. 2003.07.02
otwórz 0,99 MB
2216 Kokoszki, rejon ul. Goplańskiej, Obwodnicy Trójmiasta Uchwała RMG
Nr IX/214/2003
dn. 29.05.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 96, poz. 1712
dn. 2003.08.14
otwórz 1,15 MB
2217 Rejon ulicy Lipcowej w Kokoszkach" Uchwała RMG
Nr XLVII/1625/2006
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 772
dn. 2006.04.10
otwórz 0,89 MB
2218 Fragment południowo-zachodniej części węzła "Karczemki" Uchwała RMG
Nr LI/1520/2002
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 206
dn. 2003.02.07
otwórz 0,89 MB
2219 Rejon ulicy tzw. Nowej Gostyńskiej Uchwała RMG
Nr XXIII/657/2004
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1465
dn. 2004.06.28
otwórz 3,02 MB
2220 Kokoszki, rejon ul. Kartuskiej, Inżynierskiej, Kalinowej Uchwała RMG
Nr III/34/2002
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 754
dn. 2003.04.09
otwórz 2,22 MB
2221 Kokoszki, rejon ul. Wiosennej Uchwała RMG
Nr XIII/422/2003
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2488
dn. 2003.11.12
otwórz 1,50 MB
2222 Kokoszki Mieszkaniowe - rejon pomiędzy ulicami Osiedlową i Inżynierską Uchwała RMG
Nr XXIV/716/2004
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 1661
dn. 2004.07.31
otwórz 2,87 MB
2223 Kokoszki, rejon ul. Tuchomskiej Uchwała RMG
Nr XIX/562/2004
dn. 26.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 1016
dn. 2004.04.26
otwórz 1,37 MB
2224 MPZP Kokoszek Mieszkaniowych w rejonie na południe od ulicy Goplańskiej - uchylony - - -
2225 Kokoszki Mieszkaniowe, rejon ulic Kartuskiej i Otomińskiej Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1278/2005
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1567
dn. 2005.08.16
otwórz 6,34 MB
2226 MPZP Smęgorzyno II - uchylony - - -
2227 Kokoszki mieszkaniowe, rejon między lasem i ulicą Kartuską Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1277/2005
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 74, poz. 1482
dn. 2005.08.01
otwórz 4,36 MB
2228 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2229 MPZP Kokoszek Mieszkaniowych w rejonie ulicy Kiszewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/335/2007
dn. 27.09.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 4, poz. 114
dn. 2008.01.21
otwórz 3,14 MB
2230 Kokoszek Mieszkaniowych w rejonie ulicy Azaliowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/37/2006
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 752
dn. 2007.02.26
otwórz 1,72 MB
2231 MPZP Kokoszek Mieszkaniowych - Kartuska 477 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/684/2008
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2512
dn. 2008.09.05
otwórz 0,60 MB
2232 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe - rejon ulic Marcowej i Wiosennej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/888/2009
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 997
dn. 2009.04.08
otwórz 2,43 MB
2233 MPZP Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie w miescie Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1249/2009
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 31, poz. 505
dn. 2010.04.02
otwórz 0,96 MB
2234 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Charzykowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1298/2010
dn. 25.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 1139
dn. 2010.05.13
otwórz 7,01 MB
2235 MPZP rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXV/505/2012
dn. 23.04.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 1982
dn. 2012.06.08
otwórz 4,91 MB
2236 MPZP Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/577/2012
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 3110
dn. 2012.10.09
otwórz 10,5 MB
2237 MPZP Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/578/2012
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 3111
dn. 2012.10.09
otwórz 6,72 MB
2238 MPZP Kiełpino Górne - rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/609/2012
dn. 27.09.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 3717
dn. 2012.11.20
otwórz 5,24 MB
2239 MPZP Smęgorzyno - rejon ul. Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/797/2013
dn. 22.04.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 2722
dn. 2013.07.04
otwórz 5,01 MB
2240 MPZP Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/969/2013
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 4134
dn. 2013.11.25
otwórz 2,16 MB
2241 MPZP Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1298/2013
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2014, poz. 3234
dn. 2014.09.29
otwórz 4,80 MB
2242 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/602/2016
dn. 28.04.2016
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2016, poz. 2041
dn. 2016.06.02
otwórz 4,45 MB
2243 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/948/2017
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2017, poz. 1253
dn. 2017.04.11
otwórz 6,09 MB
2245 MPZP Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2246 MPZP Smęgorzyno, rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -