20 - Św. Wojciech

Plany zagospodarowania przestrzennego - Św. Wojciech

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2001 Uproszczony MPSZP terenu budownictwa jednorodzinnego na obszarze dzielnicy Święty Wojciech w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2002 Św. Wojciech - Lipce, rejon Traktu Św. Wojciecha - uchylony - - -
2003 Św. Wojciech - Lipce, rejon ul. Borkowskiej Uchwała RMG
Nr XVII/563/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 42, poz. 256
dn. 2000.04.26
otwórz 2,99 MB
2004 Uproszczony MPSZP terenu budownictwa jednorodzinnego na obszarze dzielnicy Święty Wojciech w Gdańsku - uchylony - - -
2005 Święty Wojciech - rejon rzeki i kanału Raduni w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1822/2006
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2776
dn. 2006.12.19
otwórz 3,73 MB
2006 MPZP Św. Wojciech Wschód w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2007 MPZP Św. Wojciecha w rejonie ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. Wojciech w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/263/2007
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2873
dn. 2007.11.16
otwórz 4,47 MB
2008 MPZP Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Uchwała RMG
Nr XII/284/2015
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2015, poz. 2355
dn. 2015.07.31
otwórz 1,65 MB
2009 MPZP Orunia Dolna rejon między ulicą Trakt św. Wojciecha a terenami kolejowymi w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2010 MPZP Orunia Dolna rejon ulicy Żuławskiej w sąsiedztwie torów kolejowych w mieście Gdańsku - uchylony - - -