17 - Chełm

Plany zagospodarowania przestrzennego - Chełm

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1701 MPSZP dzielnicy Chełm-Stare Szkoty-Orunia Górna w mieście Gdańsku, z póź. zm. - plany wygasłe - - -
1702 Zmiana MPSZP Chełm-Stare Szkoty-Orunia Górna rejon ul. Biegańskiego - uchylony - - -
1703 Chełm, rejon ul. Witosa - Milskiego Uchwała RMG
Nr XXVI/279/95
dn. 9.11.1995
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1, poz. 1
dn. 1996.01.10
otwórz 0,22 MB
1704 Chełm, rejon ul. Małomiejskiej Uchwała RMG
Nr XLI/491/96
dn. 21.11.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 19, poz. 51
dn. 1997.05.06
otwórz 0,71 MB
1705 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Biegańskiego 31-39 - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1706 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Chałubińskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1707 MPZP fragmentu dzielnicy urbanistycznej Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Witosa i Gen. Sikorskiego (część północna) - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1708 Chełm, rejon ulicy Witosa, Gen. W. Sikorskiego, Ptasiej Uchwała RMG
Nr XXXVII/1246/2005
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1083
dn. 2005.06.15
otwórz 3,91 MB
1709 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, rejon ul. Zamiejskiej - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
1710 MPZP fragmentu dzielnicy Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jednostka urbanistyczna A, rejon ul. Chałubińskiego i ul. Worcella - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1711 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, rejon ul. Odrzańskiej, Buczka, Wronki - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1712 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna Jedn. A, rejon ul. Łużyckiej i Lotników Polskich - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1713 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna Jedn. B, rejon ul. Brzegi 40 - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
1714 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - w obrębie jednostek A, B i H Rejon X - uchylony - - -
1715 Chełm, rejon ul. Platynowej i Świętokrzyskiej Uchwała RMG
Nr XVII/562/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 42, poz. 255
dn. 2000.04.26
otwórz 0,49 KB
1716 MPZP rejon ul. Małomiejskiej (działki nr 680/37, 680/63, część działki 680/92 ob. 303) - zmiana frag. MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku - jednostka C - uchylony - - -
1717 Chełm, rejon ul. Emilii Hoene Uchwała RMG
Nr XVII/561/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 342
dn. 2000.06.05
otwórz 0,17 MB
1718 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna Jedn. G, rejon ul. Witosa Uchwała RMG
Nr XXV/721/00
dn. 06.07.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 104, poz. 678
dn. 2000.11.08
otwórz 0,32 MB
1719 Chełm - Stare Szkoty, rejon ul. Cieszyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXI/934/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 620
dn. 2001.07.04
otwórz 0,54 MB
1720 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna Jedn. F, rejon ul. Kopeckiego - uchylony -
(uchylony przez 1744)
- -
1721 Trasa P-P Uchwała RMG
Nr XXXIV/1152/01
dn. 21.06.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 63, poz. 717
dn. 2001.08.04
otwórz 3,42 MB
1722 Chełm - Stare Szkoty, rejon ul. Hebanowskiego Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1187/01
dn. 30.08.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 7, poz. 100
dn. 2002.01.31
otwórz 0,95 MB
1723 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, rejon ul. Platynowej Uchwała RMG
Nr XXXI/932/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 206
dn. 2001.03.09
otwórz 0,96 MB
1724 Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna, rejon ul. Platynowej u wylotu ul. Uranowej - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1757)
otwórz 0,96 MB
1725 MPZP Chełm - Stare Szkoty - Orunia Górna w mieście Gdańsku, jedn. A - w rejonie ul. Biegańskiego i Al. Sikorskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1726 Orunia, rejon ul. Ptasiej Uchwała RMG
Nr XXXIII/1044/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 623
dn. 2001.07.04
otwórz 0,36 MB
1727 MPZP Chełm rejon ul. Chałubińskiego i Biegańskiego - uchylony -
(uchylony przez wejście w życie MPZP 1739)
- -
1728 Chełm, rejon ul. Madalińskiego - uchylony -
(uchylony przez 1744)
- -
1729 MPZP Chełm rejon ul. Łużyckiej 32 - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 1740)
- -
1730 Rejon ul. Nowej Podmiejskiej na odcinku od trasy P-P do ul. Raduńskiej Uchwała RMG
Nr LI/1527/2002
dn. 07.02.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 208
dn. 2003.02.07
otwórz 0,90 MB
1731 ul. Nowa Podmiejska na odcinku od ul. Raduńskiej do Kanału Raduni Uchwała RMG
Nr LI/1466/2002
dn. 23.03.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 203
dn. 2003.02.07
otwórz 1,43 MB
1732 Chełm, rejon ul. Madalińskiego i Milskiego Uchwała RMG
Nr VII/142/2003
dn. 27.03.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 74, poz. 1187
dn. 2003.06.04
otwórz 1,11 MB
1733 Chełm, rejon ul. Madalińskiego i Marii Ludwiki - uchylony - - -
1734 Orunia Górna, rejon ul. Platynowej i Raduńskiej Uchwała RMG
Nr XVI/477/2003
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3297
dn. 2003.12.13
otwórz 1,95 MB
1735 Trasa P-P na odcinku Oruni Górnej Uchwała RMG
Nr XXIV/709/2004
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 93, poz. 1675
dn. 2004.08.02
otwórz 1,88 MB
1736 Orunia Górna, rejon ul. Dywizji Wołyńskiej Uchwała RMG
Nr XIV/449/2003
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 144, poz. 2564
dn. 2003.11.17
otwórz 2,31 MB
1737 Rejonu ulic Kadmowej i Platynowej Uchwała RMG
Nr XXXVI/1160/2005
dn. 31.03.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 38, poz. 748
dn. 2005.04.22
otwórz 3,80 MB
1738 Chełm, rejon ulic Witosa i Cieszyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIX/1326/2005
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 1915
dn. 2005.10.06
otwórz 1,32 MB
1739 Chełm I Uchwała RMG
Nr XLVIII/1649/2006
dn. 16.02.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 68, poz. 1415
dn. 2006.06.26
otwórz 4,68 MB
1740 Chełm II Uchwała RMG
Nr LI/1751/2006
dn. 25.05.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 108, poz. 2216
dn. 2006.10.27
otwórz 6,52 MB
1741 MPZP Chełm III - Anielinki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/589/2008
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 72, poz. 1958
dn. 2008.07.15
otwórz 6,81 MB
1742 Ujeścisko rejon ulicy Dąbrówki w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1751)
- -
1743 MPZP Chełm rejon ulicy Wilanowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/138/07
dn. 29.03.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 1732
dn. 2007.06.13
otwórz 4,8 MB
1744 MPZP Chełm rejon ulicy Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1198/09
dn. 26.11.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 382 dn. 2010.02.15
otwórz 4,46 MB
1745 MPZP Chełm rejon ulicy Jabłońskiego 28 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/953/07
dn. 26.03.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 93, poz. 1891
dn. 2009.07.21
otwórz 1,16 MB
1746 MPZP Ujeścisko rejon ul. Nieborowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1197/09
dn. 26.11.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 401 dn. 2010.02.16
otwórz 4,21 MB
1747 MPZP Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/663/2012
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 128 dn. 2013.01.08
otwórz 7,10 MB
1748 MPZP Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego Uchwała RMG
Nr XVIII/287/2011
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 172, poz. 3980 dn. 2011.12.21
otwórz 9,35 MB
1749 MPZP Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1755)
- -
1750 MPZP Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/661/2012
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 301 dn. 2013.01.14
otwórz 6,40 MB
1751 MPZP Ujeścisko rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/723/2012
dn. 31.01.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 1575 dn. 2013.03.27
otwórz 6,11 MB
1752 MPZP Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1045/2013
dn. 16.12.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2014, poz. 257 dn. 2014.01.23
otwórz 2,28 MB
1753 MPZP Chełm - cmentarz przy ulicy Stoczniowców w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/221/2015
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2015, poz. 2127 dn. 2015.07.10
otwórz 3 MB
1754 MPZP Chełm - cmentarz przy kościele pw. Św. Ignacego Loyoli w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1755 MPZP Orunia Górna w rejonie ulicy Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1399/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2014, poz. 4387 dn. 2014.12.10
otwórz 1,99 MB
1756 MPZP Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1757 MPZP Chełm rejon ulicy Platynowej i Czirenberga w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/988/17
dn. 30.03.2017
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2017, poz. 1541 dn. 2017.05.04
otwórz 1,98 MB
1758 MPZP Chełm - rejon skrzyżowania ulic Worcella i Cienistej w mieście Gdańsk - w toku sporządzania - - -