Konkurs na mural o niezłomnych żołnierzach Łupaszki

Gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej ogłasza konkurs na na projekt graficzny i wykonanie muralu „Żołnierze Niezłomni na Pomorzu” na murze wzdłuż alei Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Prace można dostarczać do 19 lutego 2016 r.

Konkurs na mural o niezłomnych żołnierzach Łupaszki
A
A
data publikacji: 26 stycznia 2016 r.

Do wykorzystania jest dość długa, dobrze widoczna ściana mniej więcej na wysokości Zespołu Obsługi Mieszkańców.
Do wykorzystania jest dość długa, dobrze widoczna ściana mniej więcej na wysokości Zespołu Obsługi Mieszkańców.
Jerzy Pinkas

Mural ma upamiętnić działalność Żołnierzy Wyklętych na Pomorzu, zwłaszcza tych, którzy walczyli w szeregach 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W kompozycji należy też uwzględnić kontekst miejsca – mur znajduje się przy alei noszącej imię bohaterów, którym ma być poświęcony, a mural będzie widoczny dla przechodniów i kierowców.

Zwycięska praca zostanie wykonana na murze po południowej stronie alei Żołnierzy Wyklętych, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zabytkową do wysokości budynku Urzędu Miejskiego – Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ul. Partyzantów 74.

Prace konkursowe z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową  i kosztorysem realizacji należy dostarczyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na projekt graficzny i wykonanie muralu” w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2016 r., na adres organizatora:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
al. Grunwaldzka 216
80-266 Gdańsk


Do pobrania:

regulamin konkursu (174 KB)

karta zgłoszeniowa (130 KB)

karta konstrukcji oporowej (1.05 MB)

oprac. LK (0)
www.gdansk.pl
oprac. LK (0)
www.gdansk.pl