Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
ul. WIeżycka 30

Numer działki:
8/93

Obręb ewidencyjny:
74

Powierzchnia:
2 002 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00045961/4

Przeznaczenie:
Strefa 022-MN21 - teren zabudowy mieszkaniowo ekstensywnej

Cena wywoławcza:
638 600,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena brutto uwzględniająca 23% - ową stawkę VAT od towarów i usług. Płatność jednorazowa przez zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
własność

Uwagi:

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. ++4858 3236229

ul. WIeżycka 30
ul. WIeżycka 30
ul. WIeżycka 30