Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk, ul. Kolonia Wyżyny 23

Numer działki:
355

Obręb ewidencyjny:
79

Powierzchnia:
992 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00051929/3

Przeznaczenie:
Strefa mieszkaniowa ekstensywna

Cena wywoławcza:
440 802,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena zawiera 23% VAT. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Własność

Uwagi:

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 6 229

Gdańsk, ul. Kolonia Wyżyny 23
Gdańsk, ul. Kolonia Wyżyny 23