Grzegorz Bystry
Grzegorz Bystry
Fot. Jerzy Pinkas

Dyrektor: Grzegorz Bystry

ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk

Sekretariat:
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
pokój nr 8
nr wew. 7167, 7166
tel.: +48 58 323 71 60
fax: +48 58 323 71 21

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wk@gdansk.gda.pl