p.o.Dyrektor: Michał Suczyński

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 415
tel.: +48 58 323 64 15
fax: +48 58 323 66 05

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bi@gdansk.gda.pl