Zmiana adresu Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2017 r.

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że od 8 marca 2017 r. Wydział Środowiska zmienił swoją siedzibę z ul. Kartuskiej 5 na ul. Piekarniczą 16.

Nowy numer telefonu do sekretariatu wydziału - (58) 768.82.00.

Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta