Zasady fizyki na szkolnym boisku

Zasady i zalety ekologicznych metod wytwarzania prądu już po feriach poznają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku (ul. Zielony Trójkąt 1). To tu na szkolnym boisku zainstalowana zostanie specjalistyczna aparatura, za pomocą, której młodzież, pod opieką pracowników z gdańskiego oddziału Instytutu Energetyki, wykonywać będzie prognozy wytwórcze. Ten innowacyjny projekt badawczy, jest pierwszym realizowanym na terenie placówki oświatowej.

Zasady fizyki na szkolnym boisku
A
A
data publikacji: 11 stycznia 2017 r.

Realizowany w Szkole Podstawowej nr 69 projekt będzie polegał na zbudowaniu na terenie boiska aparatury wytwórczej składającej się z panelu fotowoltaicznego i wiatraka, przy pomocy, której zweryfikowana zostanie opracowana wcześniej przez młodzież prognoza wytwórcza. W warsztatach udział weźmie grupa około 20 osób w wieku 10-12 lat. To oni pod okiem specjalistów z Instytutu Energetyki przygotują najpierw prognozę wytwórczą, by potem przez kilka tygodni porównać ją z wynikami odczytanymi z zamontowanej aparatury.

- W ten sposób młodzież zyska wiedze na temat podstaw działania odnawialnych źródeł energii, sposobów ich wykorzystania do wytwarzania prądu, z którego korzystają, na co dzień. Pozwoli to na bardziej świadome spojrzenie na ekologiczne metody wytwarzania energii elektrycznej, na ich zalety i ograniczenia – mówi Hanna Maciejewska (Koordynator projektu z IEn).

- Udział w projekcie pozwoli uczniom poznać prawa fizyki za pośrednictwem doświadczeń, które sami będą przeprowadzać. Wierzę, że podana w atrakcyjny sposób wiedza zaszczepi w uczniach miłość do nauki. Projekt ten jest częścią realizowanej konsekwentnie dewizy naszej szkoły „Nauczanie przez działanie i doświadczanie”– podkreśla Kamil Gajewski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69, pomysłodawca projektu badawczego.

Jak mówią pracownicy Instytutu Energetyki zaangażowani w projekt - Realizowane na terenie SP 69 warsztaty pozwalają, na przekazaniu z jednej strony pełniejszej wiedzy, niż realizowane przez nas do tej pory działania edukacyjne (np. podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki), a z drugiej strony, na zdecydowanie większe zaangażowanie dzieci i młodzież w realizowane przedsięwzięcie. Współpraca ze szkołą jest dla IEn nowością, a sam projekt jest dla nas projektem pionierskim - dodają.

Montowanie aparatury wytwórczej podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Montowanie aparatury wytwórczej podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki
mat. prasowy

Co to jest prognoza wytwórcza?

Prognoza wytwórcza to metoda oszacowania wytworzonej, w przyszłości, przez określone źródła, energii elektrycznej. W projekcie wykorzystywany jest jeden z wariantów prognoz wytwórczych, prognozy generacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Prognozy robione są z rozdzielczością godzinową, czyli oszacowuje się wartości wytworzonej energii np. na godzinę 12,13,14,15 itd. Dotyczą one m.in. elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych i innych źródeł odnawialnych.
Warunkiem koniecznym do wytworzenia prognozy generacji jest posiadanie wiedzy na temat warunków w miejscu gdzie znajdują się nasze "źródła prądu" np. wiatru i ilości dni słonecznych (ilości światła). Przewidywania te wykorzystują prognozy pogody z rozdzielczością 1 godziny.
Prognozy są wykorzystywane do symulacji stanu pracy systemu elektroenergetycznego, co jest szczególnie ważne dla jego bezpieczeństwa, a także są do celów ekonomicznych. Dzięki ich zastosowaniu można określić ile energii elektrycznej zostanie wytworzonej w określonym miejscu przez dane źródło energii odnawialnej (np. panelu fotowoltaicznym, maszcie wiatrowym). Umożliwia to m.in. wybór korzystniejszej jego lokalizacji oraz ocenę opłacalności przedsięwzięcia.

Instytut Energetyki to instytut badawczy działający w sektorze energetyki od 1954 roku. Gdański oddział to główna placówka terenowa Instytutu, zatrudniająca ponad 110-ciu wysoko wykwalifikowanych pracowników tworzących kadrę naukową i inżynieryjno-techniczną.
Instytut dostarcza rozwiązań dla całego sektora elektroenergetyki, wykonując prace badawczo-wdrożeniowe, pomiary, analizy i ekspertyzy w szerokim zakresie wytwarzanie, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Prace wykonywane są samodzielnie lub we współpracy z partnerami przemysłowymi z kraju i z za granicy.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora