Zarządzenie Nr 615/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 615/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Do pobrania

Zarządzenie Nr 615 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r (85.3 KB)
Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku