Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z dzielnic Gdańska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 931/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 6 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z dzielnic Gdańska

Termin składania ofert za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl upływa  25 czerwca 2018 r. o godz. 15:30

Do pobrania

Zarządzenie Nr 931/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2018 r. (147.21 KB)
Załącznik Nr 1 Szczegółowe warunki konkursu ofert (415.6 KB)
Załącznik Nr 2 Wzór oferty (330.5 KB)
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niekaralności (184.79 KB)
Załącznik Nr 4 Kara oceny (300.84 KB)
Załącznik Nr 5 Wzór umowy (327.51 KB)
Załącznik Nr 6 Oświadczenie o kwalifikacji VAT (193.46 KB)
Załącznik Nr 7 Oświadczenie o wydatkowaniu środków (261.26 KB)
Załącznik Nr 8 Wzór sprawozdania (463.69 KB)
Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku