O bezdomności rozmawiać będą eksperci z całej Europy

Jutro, 19 maja w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się największa w Europie, konferencja FEANTSA „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu. W międzynarodowym forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z najróżniejszymi aspektami przeciwdziałania bezdomności i wspierania osób doświadczających tego zjawiska weźmie udział 400 osób. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 w Sali Audytorium ECS, zakończy się o godzinie 18:00.

O bezdomności rozmawiać będą eksperci z całej Europy
A
A
data publikacji: 18 maja 2017 r.

Konferencja jest najważniejszym wydarzeniem w roku, dla całego sektora organizacji pomagających osobom doświadczającym bezdomności. Co roku konferencja organizowana przez FEANTSA odbywa się w innym europejskim mieście. W tym roku gospodarzem spotkania jest Gdańsk. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do spotkań wszystkich osób, które na co dzień pomagają osobom bezdomnym: pracowników organizacji pozarządowych, urzędników, wolontariuszy, badaczy etc. W trakcie licznych wystąpień prezentuje się nowe trendy w zjawisku, nowatorskie pomysły na pomaganie oraz wymienia się poglądy i doświadczenia, aby pomoc społeczna dla najbardziej potrzebujących była coraz skuteczniejsza.

- Bezdomności to dramat, z pewnością zbyt wielu osób i rodzin. Osoby w kryzysie bezdomności, są równoprawnymi mieszkańcami naszych miast. Potrzebujemy zatem więcej otwartości i solidarności społecznej, aby móc skuteczniej niż dotychczas rozwiązywać ten problem – mówi prezydent Paweł Adamowicz . - Z jednej strony musimy dążyć do ograniczenia skali zjawiska bezdomności ulicznej, z drugiej strony poprzez rozwiązania mieszkaniowe dążyć do usamodzielnienia osób doświadczających bezdomności. Oczywiście równie ważna jest edukacja, zdrowie i aktywność zawodowa. Jako miasto solidarności, w 2017 roku przyjmiemy Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności, tak by skuteczniej rozwiązywać ten problem – dodaje Adamowicz.

W części głównej konferencji odbędą się dwie sesje plenarne (nt. Jaki jest stan obecny problemu bezdomności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej? Jaka powinna być rola polityki UE w przeciwdziałaniu zjawisku bezdomności w Europie) oraz trzy sesje warsztatowe składających się łącznie z 14 warsztatów. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.feantsa.org/download/polish-programme_final821301556688771770.pdf

Językiem roboczym konferencji będzie angielski. Tłumaczenie na języki polski i angielski dostępne będzie na wszystkich sesjach plenarnych oraz warsztatowych. Sesje plenarne i wybrane warsztaty będą również tłumaczone na język francuski.

Organizatorami wydarzenia są: FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Pomagających Bezdomnym), Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora