Miasto wspomoże wojewodę w obsłudze pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Dziesięć dodatkowych pracowniczek wytypowanych przez Gdański Urząd Pracy wesprze działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Współpraca GUP i PUW ma na celu usprawnienie procesu obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Miasto wspomoże wojewodę w obsłudze pracodawców zatrudniających cudzoziemców
A
A
data publikacji: 06 lipca 2017 r.

Dokument o współpracy między urzędami podpisany został 4 lipca. Porozumienie zakłada, że GUP wyselekcjonuje i przeszkoli dziesięć pań powracających na rynek pracy po min. półrocznej przerwie. Następnie kobiety zostaną zatrudnione na okres 6 miesięcy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW. Zatrudnienie będzie realizowane na zasadzie robót publicznych, co oznacza, że GUP będzie częściowo pokrywał koszty wynagrodzenia zakwalifikowanych w programie pań.

Obecnie na lokalnym – gdańskim, ale też regionalnym rynku pracy, występuje niedobór pracowników. Od co najmniej dwóch lat potrzeby kadrowe w istotny sposób zapełniają cudzoziemcy – pracodawcy coraz częściej występują do wojewody o wydanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców na czas dłuższy niż pół roku. Wniosków jest tyle, że czas oczekiwania na stosowne zezwolenie wydłuża się nawet do kilku miesięcy.

Podpisane we wtorek porozumienie to efekt dialogu, który toczył się od kilkunastu miesięcy między władzami Gdańska, a wojewodą Dariuszem Drelichem.

- Od ponad roku przekazywaliśmy wojewodzie sygnały, które docierały do nas bezpośrednio od pracodawców, z różnych agencji zatrudnienia i z Gdańskiego Urzędu Pracy. Sygnały te dotyczyły braków kadrowych hamujących rozwój firm, a więc całej gospodarki Pomorza i Gdańska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

– Wsparciem dla przedsiębiorców (również tych prowadzących niewielkie firmy, rzemieślników, różnego rodzaju fachowców)  mogliby być obcokrajowcy, ale czas oczekiwania na załatwienie zezwolenia na pracę w PUW jest zdecydowanie zbyt długi, powoduje to przestoje, czy wręcz przynosi straty pracodawcom. Dlatego Prezydent Gdańska zadeklarował, że wzmocni obsadę kadrową Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW, by usprawnić proces obsługi pracodawców i cudzoziemców. Bardzo się cieszę, że wojewoda przyjął naszą propozycję pomocy. Mam nadzieję, że dziesięciu nowych pracowników przyczyni się do skrócenia kolejek i przyspieszenia urzędowych procedur – dodaje prezydent Dulkiewicz.

Kobiety biorące udział w programie rozpoczną pracę w PUW 10 lipca 2017. Od 5 lipca trwa szkolenie pań w zakresie obsługi klienta w administracji publicznej.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora