Gdzie przemoc i nuda – tam nic się nie uda

W 10 gdańskich szkołach podstawowych zakończył się dzisiaj pilotaż programu edukacyjno-profilaktycznego ograniczającego zjawisko przemocy i agresji na terenie szkoły – „Gdzie przemoc i nuda – tam nic się nie uda!” Podczas finału, który odbył się dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19 w Gdańsku zorganizowano turniej wiedzy dla uczniów uczestniczących w programie szkół.

Gdzie przemoc i nuda – tam nic się nie uda
A
A
data publikacji: 19 maja 2017 r.

Program powstał na bazie doświadczeń autorów w zakresie ograniczenia zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły, działalności na rzecz społeczności lokalnych, aktywizowania dzieci i młodzieży. Program ograniczenia zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły koncentrował się na wsparciu trzech filarów stanowiących społeczność szkolną - uczniów klas IV, rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas IV oraz nauczycieli. Składał się z 3 etapów: profilaktyki i edukacji, wsparciu uczniów zgodnie z hasłem: mam pasję – mam talent oraz wielkiego finału podczas turnieju międzyszkolnego. Organizatorem i koordynatorem programu jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku. Pilotaż programu obejmował 10 szkół podstawowych w Gdańsku: SP24, SP48, SP57, SP16, SP70, SP18, SP84, SP87, SP14, SP15. Program rozpoczął się w październiku 2015 r. Dzisiejszy turniej międzyszkolny był uroczystym zakończeniem programu.

- Jak wskazują ostatnie wyniki badań, z przemocą uczniowie mają częściej do czynienia w szkole podstawowej, a nie w programowo likwidowane przez PiS gimnazjach. Stoi to w sprzeczności z argumentacją używaną przez Minister Edukacji i kuratorów oświaty. Dla nas jednak, najważniejszy jest uczeń i zapewnienie mu bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych. Dumny jestem, że tak wiele projektów realizowany jest przez gdańskich pedagogów oraz współpracujących z nimi instytucji i organizacji. W Gdańsku nie ma zgody na przemoc z jakichkolwiek postaci. Uczymy się wspólnie jak mamy reagować oraz co najważniejsze jak jej zapobiegać – mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Partnerami programu są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Policja. Prowadzone działania miały na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w codziennej pracy z uczniami, rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i wsparciu dzieci. Działania adresowane do uczniów miały na celu nauczyć ich właściwego definiowania emocji, nabyciu praktycznej umiejętności ich przeżywania, kanalizowania, wsparciu i rozwijaniu pasji. W ramach realizacji programu dzieci zdobywały wiedzę na temat zagrożeń i sankcji stosowania przemocy i agresji w życiu realnym oraz przestrzeni wirtualnej.

Podczas działań w ramach programu zwiększano kompetencje umożliwiające ograniczenie zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły wszystkich grup: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora