Apelują i protestują – ustalenia uczestników warszawskiego Forum Samorządowego

Ponad 1600 samorządowców z całego kraju, w ramach Forum Samorządowego w Warszawie, przyjęło dziś apel przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz „Kartę Samorządności”. Zgromadzeni przedstawiciele w dokumencie wyrażają sprzeciw wobec destabilizacji i demontażu samorządności w Polsce oraz powołują Samorządowy Komitet Protestacyjny. Na 6 lub 7 maja planowana jest demonstracja w Warszawie w obronie samorządu.

Apelują i protestują – ustalenia uczestników warszawskiego Forum Samorządowego
A
A
data publikacji: 16 marca 2017 r.

– Atak na samorządy, atak na kadencyjność to atak na prawa obywatelskie. Chcąc zlikwidować demokracje, ogranicza się bierne prawo wyborcze. Tak było tuż po wojnie i tak jest teraz – powiedział podczas Forum profesor Jerzy Stępień.

W dokumencie samorządowcy apelują „aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.”

– Odnieśliśmy pierwszy sukces – zebraliśmy się, przygotowaliśmy apel, przygotowaliśmy kartę. Powołaliśmy komitet protestacyjny. Mobilizacja nie jest jednak aktem jednorazowym. Teraz ważne jest, aby opowiadać ludzkim, przystępnym językiem o zagrożeniach wynikających z ataku na samorząd terytorialny. Jest to czas na budowanie jedności  – mówił do zgromadzonych prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Poniżej prezentujemy treść apelu:

APEL

Przedstawicieli środowisk samorządowych

zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie

dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

 

My obywatele, przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw z całej Polski wraz z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości – zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY, aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania – przez rządzących i stanowiących prawo – konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym, mających wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom POWOŁUJEMY z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora