Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Skład komisji:
Zakres działania

1. Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

2. Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmu.

3. Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia.

4. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych.

5. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście.

6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji i remontów w strukturach pomocy społecznej.

7. Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.

8. Polityka w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych.

9. Stymulowanie polityki prorodzinnej miasta.

10. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

11. Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.

12. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obsługa merytoryczna

p. Monika Zawisza pok. 120, tel. 58 323 70 65, fax. 58 305-34-52
e-mail:  monika.zawisza@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF 651.77 KB
plan pracy 2017 PDF 478.61 KB
plan pracy 2016 PDF 548.42 KB
plan pracy 2015 PDF 92.09 KB

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF 877.81 KB
za rok 2016 PDF   197.03 KB
za rok 2015 PDF


Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
22.03.2018 PDF 192.12 KB
19.03.2018 PDF 123.47 KB
20.02.2018 PDF 206.07 KB
23.01.2018 PDF 153.57 KB
Rok 2017
12.12.2017 PDF 410.41 KB
28.11.2017 PDF 330.58 KB
24.10.2017 PDF 352.85 KB
16.10.2017 PDF 146.49 KB
28.09.2017 PDF 159.42 KB
29.08.2017 PDF 311.92 KB
27.06.2017 PDF 221.96 KB
05.06.2017 wspólne z KSiB PDF 288.58 KB
09.05.2017 wyjazdowe PDF 60.27 KB
04.04.2017 PDF 169.57 KB
28.03.2017 PDF 232.38 KB
21.02.2017 PDF 356.47 KB
10.01.2017 PDF 359.56 KB
Rok 2016
13.12.2016 PDF 156.63 KB
29.11.2016 PDF 122.44 KB
22.11.2016 PDF 239.34 KB
25.10.2016 PDF 218.11 KB
29.09.2016 PDF 122.93 KB
27.09.2016 PDF 241.55 KB
23.08.2016 PDF 236.98 KB
28.06.2016 PDF 206.71 KB
24.05.2016 PDF 172.74 KB
26.04.2016 PDF 386.62 KB
29.03.2016 PDF 217.68 KB
01.03.2016 PDF 149.71 KB
26.01.2016 PDF 198.68 KB
Rok 2015
15.12.2015 PDF 214.89 KB
24.11.2015 PDF 368.09 KB
27.10.2015 PDF 190.65 KB
22.09.2015 PDF 149.45 KB
27.08.2015 PDF 182.27 KB
25.08.2015 PDF 855.96 KB
23.06.2015 PDF 200.61 KB
26.05.2015 PDF 81.61 KB
28.04.2015 PDF 85.14 KB
15.04.2015 PDF 85.21 KB
24.03.2015 PDF 215.16 KB
24.02.2015 PDF 219.42 KB
27.01.2015 PDF 222.77 KB
Rok 2014
09.12.2014 PDF 150.49 KB

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
23.01.2018 PDF 180.69 KB
Rok 2017
12.12.2017 PDF 237.58 KB
28.11.2017 PDF 219.5 KB
25.11.2017 PDF 227.64 KB
16.10.2017 PDF 419.88 KB
16.10.2017 (wspólna z innymi komisjami) PDF 418.04 KB
28.09.2017 PDF 162.67 KB
29.08.2017 PDF 232.24 KB
27.06.2017 PDF 199.45 KB
05.06.2017 PDF 19.58 KB
25.05.2017 PDF 18.04 KB
09.05.2017 PDF 20.24 KB
24.04.2017 PDF 25 KB
04.04.2017 PDF 20.59 KB
28.03.2017 PDF 116.75 KB
21.02.2017 PDF 115.64 KB
10.01.2017 PDF 126.48 KB
Rok 2016
13.12.2016 PDF 151.23 KB
29.11.2016 PDF 62.97 KB
22.11.2016 PDF 111.48 KB
25.10.2016 PDF 125.68 KB
29.09.2016 PDF 60.54 KB
27.09.2016 PDF 118.33 KB
23.08.2016 PDF 124.05 KB
28.06.2016 PDF 146.5 KB
24.05.2016 PDF 141.22 KB
26.04.2016 PDF 170.27 KB
29.03.2016 PDF 116.87 KB
26.01.2016 PDF 123.56 KB
Rok 2015
15.12.2015 PDF 149.67 KB
24.11.2015 PDF 182.46 KB
27.10.2015 PDF 173.11 KB
22.09.2015 PDF 100.11 KB
27.08.2015 PDF 110.84 KB
25.08.2015 PDF 145.85 KB
23.06.2015 PDF 119.56 KB
26.05.2015 PDF 102.88 KB
28.04.2015 PDF 130.75 KB
15.04.2015 PDF 599.99 KB
24.06.2015 PDF 138.2 KB
24.02.2015 PDF 122.55 KB
27.01.2015 PDF 115.01 KB
Rok 2014 
09.12.2014 PDF

127.39 KB

Uwaga!

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia zaprasza na cykliczne dyżury w Radzie Miasta, które będą odbywać się
w ostatni wtorek miesiąca
od 15.30 do 16.00 (przed posiedzeniem Komisji w sali 007).

Dyżurować będzie dwójka Radnych Miasta Gdańska, oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby chcące uzyskać informację lub poradę w sprawach społecznych – socjalnych.