Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

Skład komisji:
Zakres działania

1. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:

a) zmiany formy własności,

b) zmiany profilu produkcji i usług,

c) likwidacja,

d) łączenie bądź wchodzenie w spółki,

e) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.

2. Polityka usług komunalnych z zakresu:

a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymana czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,

b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty,

3. Współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi, uczelniami Wybrzeża i kraju w zakresie polityki gospodarczej Miasta Gdańska.

4. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.

5. Polityka w zakresie gospodarki morskiej.

 6. Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.

7. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów i inwestycji w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.

8. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.

9. Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.

Obsługa merytoryczna

p. Elżbieta Wajs-Deyck, pok. 111, tel. 58 323 70 22, fax: 58 305 34 52.
e-mail: elzbieta.wajs-deyck@gdansk.gda.pl

Plany Pracy Pobierz Plik
Format Rozmiar
plan pracy 2018 PDF 655.16 KB
plan pracy 2017 PDF 706.71 KB
plan pracy 2016 PDF 168.04 KB
plan pracy 2015 PDF 864.13 KB

Sprawozdania Pobierz plik
Format Rozmiar
za rok 2017 PDF 4.44 MB
za rok 2016 PDF   3.04 MB
za rok 2015 PDF   237.8 KB


Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
20.02.2018 PDF 476.76 KB
23.01.2018 PDF 536.04 KB
Rok 2017
12.12.2017 PDF 432.44 KB
28.11.2017 PDF 548.64 KB
24.10.2017 PDF 468.99 KB
09.10.2017 PDF 162.2 KB
26.09.2017 PDF 407.89 KB
27.06.2017 PDF 572.23 KB
29.08.2017 PDF 446.44 KB
23.05.2017 PDF 525.59 KB
23.05.2017 PDF 415.78 KB
18.04.2017 PDF 243.66 KB
04.04.2017 wyjazdowe PDF 146.1 KB
28.03.2017 PDF 369.13 KB
21.02.2017 PDF 547.46 KB
Rok 2016
13.12.2016 PDF 547.46 KB
22.11.2016 PDF 461 KB
25.10.2016 PDF 512.32 KB
27.09.2016 PDF 511.77 KB
23.08.2016 PDF 482.74 KB
28.06.2016 PDF 481.95 KB
24.05.2016 PDF 482.6 KB
26.04.2016 PDF 465.25 KB
19.04.2016 wyjazdowe PDF 159.65 KB
29.03.2016 PDF 564.26 KB
23.02.2016 PDF 201.6 KB
26.01.2016 PDF 274.11 KB
Rok 2015
15.12.2015 PDF 280.69 KB
24.11.2015 PDF 597.12 KB
27.10.2015 PDF 473.45 KB
22.09.2015 PDF 227.16 KB
25.08.2015 PDF 819.24 KB
26.06.2015 PDF 724.02 KB
09.06.2015 PDF 170.22 KB
26.05.2015 PDF 288.5 KB
30.04.2015 PDF 164.92 KB
28.04.2015 PDF 468.96 KB
20.04.2015 PDF 203.52 KB
13.04.2015 PDF 201.42 KB
24.03.2015 PDF 281.77 KB
24.02.2015 PDF 448.32 KB
16.02.2015 PDF 211.28 KB
27.01.2015 PDF 507.45 KB
Rok 2014
15.12.2014 PDF 296.63 KB

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar
Rok 2018
Rok 2017
24.10.2017 PDF 621.47 KB
26.09.2017 PDF 579 KB
29.08.2017 PDF 537.06 KB
27.06.2017 PDF 572.23 KB
23.05.2017 PDF 93.65 KB
18.04.2017 PDF 92.21 KB
28.03.2017 PDF 70.13 KB
21.02.2017 PDF 235.1 KB
10.01.2017 PDF 711.42 KB
Rok 2016
13.12.2016 PDF 132.98 KB
22.11.2016 PDF 257.13 KB
25.10.2016 PDF 317.82 KB
27.09.2016 PDF 359.83 KB
23.08.2016 PDF 379.33 KB
28.06.2016 PDF 680.79 KB
24.05.2016 PDF 348.14 KB
26.04.2016 PDF 421.71 KB
19.04.2016 PDF 214.24 KB
29.03.2016 PDF 314 KB
23.02.2016 PDF 235.97 KB
26.01.2016 PDF 276.29 KB
Rok 2015
15.12.2015 PDF 189.93 KB
24.11.2015 PDF 481.03 KB
27.10.2015 PDF 263.18 KB
22.09.2015 PDF 184.75 KB
23.06.2015 PDF 363.19 KB
26.05.2015 PDF 193.28 KB
30.04.2015 PDF 66.01 KB
28.04.2015 PDF 279.79 KB
20.04.2015 PDF 1.55 MB
13.04.2015 PDF 288.57 KB
24.03.2015 PDF 139.29 KB
24.02.2015 PDF 236.52 KB
16.02.2015 PDF 8.62 MB
27.01.2015 PDF 238.36 KB
Rok 2014 
15.12.2014 PDF

239.53 KB

04.12.2014 PDF

60.81 KB