Urząd Miejski w Gdańsku

frydrych
frydrych
Fot. UMG

Dyrektor: Barbara Frydrych

 ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 131
tel.: + 48 58 323 61 30

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bpk@gdansk.gda.pl