Od 10 lat prowadzą terapię dzieci z autyzmem. Wyniki? Jedne z lepszych na świecie

Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w Gdańsku od 10 lat prowadzi niepubliczną poradnię i przedszkole dla dzieci z autyzmem, szkoli też nauczycieli do pracy z dziećmi z takimi problemami. Może pochwalić się faktem, że połowa z dzieci przechodzących terapię w instytucie trafia do klas integracyjnych. - Lepszego wyniku w świecie nie ma - mówi Anna Budzińska, dyrektor Fundacji-IWRD w Gdańsku.

Od 10 lat prowadzą terapię dzieci z autyzmem. Wyniki? Jedne z lepszych na świecie
A
A
data publikacji: 15 października 2016 r.

Zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi w siedzibie Fundacji - Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi w siedzibie Fundacji - Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Julia Kaszubowska i Adrian Średniawski

W 2016 roku mija 10. rocznica utworzenia Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD), która powstała w Gdańsku dzięki pomocy Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson, gminy Miasta Gdańska i innych partnerów. Fundacja świętuje swój jubileusz organizując międzynarodowe sympozjum naukowe „Stosowana analiza zachowania w badaniach i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu”, które wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim odbędzie się 21-22 października 2016 roku.

Fundacja prowadzi niepubliczną poradnię, przedszkole (miesięczny koszt pobytu dziecka to ok. 750 zł) i szkolenia dla nauczycieli, jej działanie skierowanie jest na wszechstronną pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, aby wiedzieli jak uczyć dzieci z autyzmem w klasach integracyjnych, ale też dla osób - z Europy i świata - które chcą pracować z dziećmi według metody stosowanej w instytucie: analizy behawioralnej stosowanej, wykorzystującej podstawowe zasady uczenia.


Każde dziecko to sukces

- Stosujemy tylko metody sprawdzone, których skuteczność jest udokumentowana naukowo - mówi Anna Budzińska, dyrektor Fundacji-IWRD w Gdańsku. - Każde dziecko codziennie korzysta z 50. programów terapeutycznuch. Najczęściej zostają u nas na terapii od dwóch do pięciu lat. Wszystko czego dzieci nauczą się u nas, zostaje, te umiejętności nie znikają.

Każde dziecko ma terapię indywidualną "jeden na jeden" z psychologiem lub pedagogiem, a w miarę robionych postępów, uczestniczą w zajęciach w parach lub małych grupach. Aż 50 proc. dzieci po pobycie w instytucie może kontynuować dalszą naukę w klasach integracyjnych w szkole. W innych placówkach w Polsce tylko ok. 12 proc. dzieci trafia do szkół.

- W świecie nie ma lepszych wyników - dodaje dyrektor Budzińska. - Nikt nie znalazł skuteczniejszej metody niż ta, którą stosujemy w Gdańsku.

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym prowadzone przez Fundację zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju i edukacją dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest według autorskiego programu IWRD, wzorowanego na programie Princeton Child Development Institute z USA, którego repliką jest instytut. Wiodącą metodą rewalidacji jest analiza behawioralna stosowana, wykorzystująca podstawowe zasady uczenia.


Dzieci uczą się wg autorskiej metody stosowanej w IWRD
Dzieci uczą się wg autorskiej metody stosowanej w IWRD
Julia Kaszubowska i Adrian Średniawski

Terapia, badania , szkolenia

Od początku swojej działalności instytut prowadzi badania przesiewowe w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i działa na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu.

- Liczba dzieci z autyzmem rośnie dramatycznie każdego roku na całym świecie - mówi dyrektor Budzińska. - Nie znamy na razie przyczyny tego zjawiska, ale z tego powodu potrzeba coraz więcej miejsc, gdzie te dzieci otrzymają wsparcie i terapię, zwiększa się też liczba klas inetgracyjnych, a więc potrzeba coraz więcej osób, które będą przygotowane do pracy z nimi.

We wrześniu 2015 roku IWRD został partnerem ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu BadaBada. Głównym celem programu prowadzonego przez Fundację Synapsis we współpracy z licznymi ośrodkami diagnostycznymi i terapeutycznymi w całej Polsce jest obniżenie wieku, w którym rozpoznaje się zaburzenia ze spektrum autyzmu i dzięki temu można wcześniej podjąć interwencję terapeutyczną.

Równie ważną częścią działalności fundacji są szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - skorzystać z nich mogą osoby zainteresowane diagnozą i terapią całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera). Ośrodek prowadzi szkolenia rozwijające techniki pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zaburzeniami mowy, trudnymi zachowaniami, opóźnieniami rozwoju intelektualnego.


Podczas sympozjum, na które do Gdańska przyjadą naukowcy całego świata, przedstawione zostaną m.in. skuteczne i potwierdzone naukowo techniki terapii dla osób z autyzmem oparte o zasady stosowanej analizy zachowania, nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy z dziećmi z autyzmem. Zaprezentowana będzie działalność IWRD oraz placówek współpracujących z IWRD. Rodzice dzieci z autyzmem – podopiecznych IWRD – opowiedzą o swoich doświadczeniach w realizacji domowych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora