PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trójmiejski Park Krajobrazowy

A
A

Park Krajobrazowy /wg ustawy o ochronie przyrody z 1991 r./ to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku jako drugi w województwie gdańskim i jeden z pierwszych w Polsce parków krajobrazowych. Przedmiotem ochrony jest specyficzna rzeźba terenu oraz szata roślinna. Rozporządzenie Wojewody Gdańskiego z 8 listopada 1994 r. /Dz.Urz.Woj.Gdańskiego nr 27, poz. 139 z 1994r./ szczegółowo określa przebieg granic parku i otuliny (wprowadzając korekty) oraz wprowadza nowe zakazy, ograniczenia i obowiązki na terenie parku zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Zobacz więcej informacji nt. TPK.