PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacje przydatne dla mieszkańców

A
A

Miejsca do których mieszkaniec Gdańska może przynieść lub przywieźć własnym transportem wysegregowane odpady:

Wysegregowane odpady, w tym opakowaniowe, zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe – do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o.; przy ul. Jabłoniowej 55 w godz. pon.-pt. 6- 18 sob. 6-14; Zakład przyjmuje także odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, sprzęt elektryczny i elektroniczny) od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15, ponadto co poniedziałek na parkingu przez zakładem wystawiony jest specjalny kontener (w godz. 6 – 16), do którego można oddawać odpady niebezpieczne; więcej informacji na stronie www.zut.com.pl;

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu w ramach opłaty śmieciowej w ilości 2 ton na rok - do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o.; przy ul. Jabłoniowej 55 w godz. pon.-pt. 6- 18 sob. 6-14; nadwyżka ponad limit ww. odpadów płatna zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie www.zut.com.pl;

Niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do wskazanego miejsca w trakcie objazdowej zbiórki odpadów organizowanej 3 razy w roku przez Zakład Utylizacyjny - harmonogram zbiórki na stronie https://czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76347.asp www.zut.com.pl oraz www.gdansk.pl;

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  • w siedzibie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. przy ul. Jabłoniowej 55; www.zut.com.pl
  • w punktach zbierania firmy PESTAR (tel. 664 178 812; www.pestar.net):
  • 1) do kontenera przy ul. Gospody 10 (przy siedzibie SM Żabianka) pon.-pt. 9-17,
    2) do kontenera przy ul. Piekarniczej 26 (przy Fabryka Pary) pon.-pt. 10-15, sob. 10-13,
  • w siedzibie firmy Panta sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 52; www.panta.gda.pl,
  • w siedzibie firmy Ecopartner sp. z o.o. przy ul. Wiślnej 19; www.ecopartner.pl.

Odpady opakowaniowe (szkło, papier, tworzywa sztuczne) – do kolorowych pojemników (białe, zielone, niebieskie i żółte) w ponad. 1000 zestawach, rozstawionych na terenie Gdańska; lokalizacja – mapa na stronie: www.zut.com.pl ; https://www.gdansk.pl/mapa?kat1=&kat2=&event=94

Baterie – do kieszeni w zielonym pojemniku do segregacji szkła kolorowego oraz do specjalnych pojemników ustawionych w różnych sklepach;

Przeterminowane lekarstwa – do specjalnych białych pojemników rozstawionych w około 120 aptekach.