Informacje dla osób niepełnosprawnych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Komunikat Prezydenta Miasta Gdańska o możliwości dowozu osób z niepełnosprawnością, chcących wziąć udział w głosowaniu w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska i wyborach Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 21 października 2018 roku, a mających problem z dotarciem do lokalu wyborczego (91.05 KB)

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gdańska w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 Głosowanie odbędzie się w dniu 21 października 2018 roku (niedziela) w godz. 7.00 -21.00 (podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561);

 1. http://pkw.gov.pl/337_Informacje/3/26240_Wybory_samorzadowe_odbeda_sie_21_pazdziernika_br
 1. Podział miasta Gdańska na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Gdańska, numery, granicę i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 sierpnia 2018 roku dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
  https://bip.gdansk.pl/wybory
 1. Informacje o właściwym obwodzie głosowania i lokalach obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała NR LI/1514/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Gdańska na stałe obwody głosowania dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
  https://bip.gdansk.pl/wybory
     
 1. W wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  głosujemy w miejscu stałego zamieszkania (wpisania do rejestru wyborców), zatem dopisanie do spisu wyborców na wniosek możliwe jest jedynie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, innym niż jego miejsce wpisania do rejestru wyborców jedynie w obrębie okręgu wyborczego właściwego dla jego miejsca wpisania do rejestru wyborców. Powyższe oznacza, że wyborca wpisany do rejestru wyborców np. w Katowicach nie może dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku. Nie może też dopisać się do spisu wyborców w Gdańsku w dzielnicy Osowa wyborca wpisany do rejestru wyborców w Gdańsku w obrębie okręgu wyborczego obejmującego swoim obszarem dzielnicę Chełm;

- wniosek o dopisanie do spisów wyborców;

https://bip.gdansk.pl/wybory/Rejestr-wyborcow-i-spis-wyborcow,a,108146

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/Wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow,a,44942

 1. Informacje o komitetach biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów określa Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o kandydatach dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
  https://bip.gdansk.pl/wybory/obwieszczenia-miejskiej-komisji-wyborczej-o-kandydatach,a,108126  

 2. Warunki i formy głosowania:

- głosowanie przez obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-polskich-w-miejscu-stalego-zamieszkania,a,122514

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/3/26395_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich__w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

- głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej nie będącymi obywatelami polskimi;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-przez-obywateli-unii-europejskiej-niebedacych-obywatelami-polskimi,a,122515

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/3/26407_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_o_warunkach_udzialu_obywateli_Unii_Europejskiej_niebedacych_obywatelami_polskimi_w_wyborach_do_rad_gmin_oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast_zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r

- głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-poza-miejscem-stalego-zamieszkania,a,122522

- głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika;

https://bip.gdansk.pl/wybory/Glosowanie-za-posrednictwem-pelnomocnika,a,122523

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/2/26413_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/28083_Uprawnienia_wyborcy_niepelnosprawnego_AUDIO

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/2/27530_Dla_kogo_glosowanie_przez_pelnomocnika_AUDIO

- głosowanie korespondencyjne;

https://bip.gdansk.pl/wybory/glosowanie-korespondencyjne,a,122525

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/2/26413_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow_prezydentow_miast

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/1/28083_Uprawnienia_wyborcy_niepelnosprawnego_AUDIO

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/2/27528_Glosowanie_korespondencyjne_dla_wyborcow_ze_znacznym_lub_umiarkowanym_stopniem_niepelnosprawnosci_AUDIO

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego obsługująca komisarza wyborczego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (budynek Urzędu Marszałkowskiego pokój 130)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45
tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41; fax: 58 301 15 10
e-mail: gda-dyr@kbw.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

- terminy wybranych czynności wyborczych;

https://bip.gdansk.pl/wybory/terminy-wybranych-czynnosci-wyborczych,a,122556

http://pkw.gov.pl/337_Informacje/3/26418_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_i_sejmikow_wojewodztw__oraz_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r