PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Koronawirus. Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Stanu Cywilnego

Koronawirus. Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku ograniczył bezpośrednią obsługę klientów. W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, większość spraw załatwiana jest za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej i elektronicznej przy pomocy profilu zaufanego. Wyjątki stanowią rejestracja zgonów oraz narodzin, w przypadku gdy konieczne jest złożenie oświadczenia uznania ojcostwa.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca br. do odwołania wstrzymana jest bezpośrednia obsługa klientów w gdańskim magistracie i miejskich podmiotach. Zmiany obowiązują także w Urzędzie Stanu Cywilnego
W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca br. do odwołania wstrzymana jest bezpośrednia obsługa klientów w gdańskim magistracie i miejskich podmiotach. Zmiany obowiązują także w Urzędzie Stanu Cywilnego
fot. GCŚ

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Stanu Cywilnego czasowo zawiesił bezpośrednią obsługę klientów. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy nie mogą załatwić żadnej sprawy w USC. Zmienia się jedynie forma dostępu do poszczególnych usług. Aktualnie zdecydowana większość spraw jest załatwiana w taki sposób, aby możliwie zminimalizować powstawanie, nawet niewielkich skupisk ludzkich. Poniżej przedstawiamy z jakich możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, aby dopełnić formalności w USC.

Rejestracja zgonów

W przypadku śmieci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. Rejestracji zgonów można dokonać każdego dnia (w godzinach pracy urzędu), w siedzibie Rady Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1 (wejście od strony parkingu, pokój nr 003) oraz w Urzędzie Miasta przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Rejestracja urodzenia dziecka, uznanie ojcostwa

Rejestracja urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia odbywa się za pomocą e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany. Usługę rejestracji narodzin można wybrać na stronie www.obywatel.gov.pl. Po zarejestrowaniu urodzenia w urzędzie stanu cywilnego, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu (w formie papierowej lub elektronicznej) wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczeniem o zameldowaniu.

Zgłoszenie narodzenia dziecka następuje w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia. Jeżeli rodzice nie zgłoszą narodzenia dziecka w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego wybiera dziecku imię z urzędu, następnie sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, i informuje o fakcie jego sporządzenia rodziców dziecka.

Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem. W takim przypadku konieczne jest tzw. uznanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Klienci, którzy muszą przeprowadzić taką procedurę, powinni skontaktować się z urzędnikiem USC telefonicznie, a następnie umówić wizytę na konkretną godzinę (10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku). Uznanie ojcostwa to oświadczenie biologicznego ojca dziecka i potwierdzenie tego oświadczenia przez matkę dziecka, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z prawem, oświadczenie takie może być przyjęte w każdym czasie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Nie ma zatem obowiązku, aby dokonywać tego bezpośrednio po narodzinach dziecka.

Śluby i jubileusze

Śluby zaplanowane odbywają się w ustalonych terminach, przy udziale nowożeńców, ich świadków i tłumacza w przypadku ślubów cudzoziemców. Nowe terminy ślubów ustalane są po wcześniejszej rezerwacji wizyty w urzędzie.

Uroczystości związane z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odwołane.

Pozostałe czynności realizowane będą na podstawie wniosku przesłanego tradycyjną pocztą lub poprzez platformę E-PUAP.

Profil Zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis - możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. zgłoszenie urodzenia dziecka, wnioski kierowane do USC). Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela - podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Zakładanie PZ przez bankowość elektroniczną jest bardzo proste: można to zrobić w następujących serwisach bankowych: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, BZWBK, Alior Bank oraz w serwisie Envelo. Szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków.

 

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować na adres poczty usc@gdansk.gda.pl lub do Gdańskiego Centrum Kontaktu kontakt@gdansk.gda.pl.

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze