Czwartek, godz. 9.00 - L sesja Rady Miasta Gdańska

( Publikacja: 23.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Obrady L sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w czwartek, 26 maja w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie. Transmisja na www.gdansk.pl od godz. 9.00.

 

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym, a rozpoczną ją oświadczenia klubów radnych. W porządku obrad przewidziano 23 uchwały, które dotyczyć będą m.in.
 
 • ustanowienia nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów oraz nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży;
 • wzniesienia pomnika Brunona Zwarry;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem;
 • odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca;
 • wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży kilku lokali mieszkalnych.

 

PROGRAM SESJI

 

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

2. Komunikaty:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

 • Komisje Rady Miasta Gdańska,

 • Prezydent Miasta Gdańska.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

 

4. Uchwały:

 

 1. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów oraz nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskiej młodzieży (druk 1291);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

 

 1. w sprawie wzniesienia pomnika Brunona Zwarry (druk 1288);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej (druk 1289);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie nadania imienia Zespołowi Przedszkolnemu nr 1 w Gdańsku przy
  ul. Malczewskiego 31
  (druk 1287);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku (druk 1286);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem w mieście Gdańsku (druk 1290);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi w mieście Gdańsku (druk 1280);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku

(druk 1282);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II w mieście Gdańsku (druk 1284);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ w mieście Gdańsku (druk 1283);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku (druk 1281);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych przy ul. Błękitnej, Kaplicznej, Czarny Dwór i Nowotnej w Gdańsku (druk 1293);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Radosław Liziński – Starszy Specjalista ds. Inżynierii Ruchu GZDiZ

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk 1292);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Michał Szymański – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1285);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1278);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania pomieszczeń mieszkalnych niespełniających wymogów samodzielnych lokali oraz udziałów Gminy Miasta Gdańska w niewyodrębnionej części nieruchomości budynkowej (druk 1273);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości (druk 1267);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1268);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1269);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1270);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1271);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 1272);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości
  (druk 1279);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Alan Aleksandrowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

6. Zakończenie obrad.