Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
granaria-001_798x533
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Upubliczniony 31 maja 2019 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz “Raport o stanie Miasta Gdańska 2018” to pierwsze w historii tak kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta. 270 stron/15 rozdziałów spróbowaliśmy streścić na 10 stronach, odsyłając po więcej do załączonych, pełnych wersji rozdziałów.

Przygotowanie “Raportu o stanie miasta” to nowy obowiązek dla wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Inaczej mówiąc - chodzi o to, by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta.

Odbiorcami raportu są również Radni Miasta Gdańska, którzy sprawują funkcję kontrolną nad działaniami władz miasta. W 2019 r. prezydenci miast (również burmistrzowie i wójtowie) po raz pierwszy muszą przedstawić raport dotyczący 2018 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady, która w Gdańsku odbędzie się 27 czerwca, i poddać go debacie publicznej.

W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta (radni mogą lecz nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty).

Raport wedle założeń ustawodawcy podsumowywać ma działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi trzy sprawozdania z realizacji:

  • budżetu obywatelskiego,
  • polityk, programów i strategii,
  • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Gdański “Raport o stanie miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze trzynaście rozdziałów:

  • cztery wprowadzające (charakterystyka miasta, mieszkańcy, budżet miasta, organizacja i zarządzanie miastem)
  • oraz dziewięć nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2018 r.
  • Co roku przygotowujemy podsumowanie wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańska. Do tej pory były to odrębne raporty dla każdego z dziewięciu kierunków strategicznego rozwoju miasta, teraz wszystko prezentujemy w “Raporcie o stanie Miasta Gdańska” - mówi Katarzyna Drozd-Wiśniewska, z-ca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UMG, która koordynowała prace nad Raportem. - Staraliśmy się zaprezentować tu wszystkie najważniejsze działania miasta kompaktowo, w pigułce.

Ramy czasowe Raportu w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2012 - 2018.

- W ustawie jest mowa o podsumowaniu działalności w roku poprzednim, ale prezentując dane statystyczne nie ograniczamy się wyłącznie do 2018 r. Uznaliśmy, że warto zaprezentować również trendy i zmiany - podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska i odsyła chętnych na stronę Gdańsk w liczbach, gdzie wiele statystyk prześledzić można wstecz nawet do 2000 roku.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wracając do sesji absolutoryjnej Rady Miasta Gdańska, wprowadzenie obowiązku przedstawienia Raportu o stanie miasta przez prezydenta, zmienia jej porządek. Prezydent najpierw przedstawić musi ten dokument i poddać pod debatę (procedura jak już wspominaliśmy kończy się głosowaniem nad uchwałą o przyznaniu wotum zaufania). Następnie - jak dotąd - przedstawia radnym sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Gdańska za rok 2018, które zresztą mocno wiąże się z treścią Raportu, a radni głosują nad kolejną uchwałą - o przyznaniu absolutorium.

“Raport o stanie Miasta Gdańska” 31 maja trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Zainteresowani będą więc mieli blisko miesiąc czasu na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną. Katarzyna Drozd-Wiśniewska podkreśla, że raport zawiera kluczowe dane i informacje i zachęca do kontaktu z zespołem redakcyjnym.

 

Dodatkowych informacji udzielą: Marcin Hryniewicz, Radosław Kleina, Żaneta Kucharska, Michał Miguła, Robert Wójcik i Jacek Zabłotny. Zapytania można kierować na adres strategia@gdansk.gda.pl.

 

Do pobrania:

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok (3.93 MB)
Zał nr 1 - sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego (1.31 MB)
Zał nr 2 - sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii (1.53 MB)
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta (1.9 MB)

Raport o stanie Miasta Gdańska 2018:

Ogólna charakterystyka miasta
Mieszkańcy
Budżet miasta
Organizacja i zarządzanie miastem
Edukacja
Zdrowie publiczne i sport
Integracja społeczna i aktywność obywatelska
Kultura i czas wolny
Innowacyjność i przedsiębiorczość
Atrakcyjność inwestycyjna
Infrastruktura
Mobilność i transport
Przestrzeń publiczna
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018
Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii w 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.