{{item.display}}
UWAGA! W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego, od 2.04.2020 r. Straż Miejska w Gdańsku realizuje wyłącznie zadania i wytyczne określone przez policję. Do zadań Straży Miejskiej należy przede wszystkim: zapobieganie gromadzeniu się osób, kontrola parków, skwerów i plaż pod kątem przestrzegania nowych zakazów wstępu na tereny zielone i rekreacyjne oraz wydawanie komunikatów i apeli, aby ograniczyć wyjścia z domów do niezbędnego minimum.
Sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia prosimy zgłaszać na nr alarmowy 112 lub na numery służb ratowniczych/interwencyjnych.