{{item.display}}
Kontakt dla osób głuchych

Osoby głuche mogą kontaktować się z Gdańskim Centrum Kontaktu za pośrednictwem:

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego