Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2014 r.

1
Miejsce do, którego należy się zgłosić to:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ma on swoją siedzibę na ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 Gdańsk, tel. 58 320-22-96. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

mapka dyrekcyjna
2
W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy wypełnić następującą dokumentacje:
  1. W zależności od grupy wiekowej, proszę wypełnić jeden z poniższych wniosków (imię i nazwisko, adres zamieszkania,?)

    Pobierz i wypełnij:

3
Kompletną dokumentacje proszę złożyć w
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek oraz:
  • 1 kserokopię orzeczenia (oryginał do wglądu)
  • 1 aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mm (podpisaną na odwrocie) ? wyłącznie w przypadku legitymacji dla dorosłych.