PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

SKŁADANIE PROJEKTU - INSTRUKCJA

A
A

KROK 1

Rejestracja w systemie elektronicznym

Poprzez stronę internetową https://gdansk.ardvote.pl/

lub stronę internetową miasta lub budżetu obywatelskiego - na tych stronach należy kliknąć na żółty baner BO z napisem "Kliknij i złóż projekt"

https://www.gdansk.pl/

https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Przed krokiem 2 należy założyć konto w systemie i po tej czynności przechodzi się do formularza elektronicznego wniosku.


KROK 2

Wypełnienie formularza wniosku

Podstawowe pozycje formularza:

1) tytuł zadania, opis zgłaszanego zadania wraz z uzasadnieniem konieczności realizacji zadania;

2) lokalizacja - dane takie jak obręb i numer działki możesz sprawdzić korzystając z interaktywnego Planu Miasta Gdańska

3) szacowany przez Ciebie koszt zadania i jego składniki - pomocny będzie cennik

KROK 3

Dostarczenie formularza wniosku do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

1. Formularz wniosku wraz załącznikami należy wydrukować, zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdańska (wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dzielnicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego -uwaga - 30 podpisów) i w przeciągu 7 dni (liczone od daty złożenia wniosku w systemie elektronicznym) i dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Bernarda Milskiego 1, 80-809 Gdańsk

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

2. wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2022” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

3. albo skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to poprzez platformę ePUAP.

Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

! PAMIĘTAJ o wersji papierowej (nie dotyczy osób składających wniosek w ePUAP).

! UWAGA:

Projekt musi spełniać zasadę ogólnodostępności czyli zapewniać możliwość korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim mieszkańcom.

Można zaangażować się w  działania na rzecz dowolnej dzielnicy , niekoniecznie tylko tej, w której mieszkasz.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku?

Pracownicy Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Biurze Prezydenta odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą wypełnić wniosek.

Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl


Istnieje również możliwość spotkania, które będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia oraz godziny, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto również skonsultować się z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub jednostek organizacyjnych miasta Gdańska.

Pomogą oni sprawdzić:

  • własności terenu,

  • plany zagospodarowania przestrzennego ,

  • koszt projektu, itp.

Kontakt z pracownikami wydziałów UMG i jednostek organizacyjnych miasta Gdańska