PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Renowacja istniejących terenów zieleni

A
A

Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru, pasa zieleni przyulicznej czy zieleni w przestrzeni mieszkaniowej poprzez wykonanie pielęgnacji i renowacji roślinności, konserwację, wymianę lub uzupełnienie małej architektury, naprawę miejscową nawierzchni.

Przymorze Wielkie bulwar
Przymorze Wielkie bulwar
Fot. Karol Stańczak