PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przestrzenie rekreacyjne

A
A

Przestrzenie rekreacyjne - przestrzenie publiczne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją jest rekreacja czynna, oferujące możliwość uprawiania różnych form aktywności, dostarczające rozrywkę lub dające szansę kontaktu z kulturą i sztuką ( budowy nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych).

- warunkiem koniecznym jest przeznaczenie 70% środków na zieleń. Pozostałe 30% wnioskowanych środków można przeznaczyć wyposażenie służące zabawie i rekreacji;

Nowy Park na Przymorzu Małym BO 2017
Nowy Park na Przymorzu Małym BO 2017
Fot. DRMG