PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przestrzenie rekreacyjne

A
A

Przestrzenie rekreacyjne - przestrzenie publiczne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją jest rekreacja czynna, oferujące możliwość uprawiania różnych form aktywności, dostarczające rozrywkę lub dające szansę kontaktu z kulturą i sztuką ( budowy nowych lub przekształcenia istniejących przestrzeni rekreacyjnych).

Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie 70% powierzchni na zieleń. Pozostałe 30% powierzchni można przeznaczyć na wyposażenie służące zabawie i rekreacji.

Nowy Park na Przymorzu Małym BO 2017
Nowy Park na Przymorzu Małym BO 2017
Fot. DRMG