PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Parki kieszonkowe

A
A

Kiedy mamy do czynienia z parkiem kieszonkowym, czyli mini-parkiem?

Park kieszonkowy to po prostu park o niewielkiej powierzchni.

W Gdańsku postanowiliśmy, że parki kieszonkowe -  to tereny zieleni o powierzchni od 300 do 1000 m2, gdzie 70% powierzchni takiego terenu stanowi zieleń, to miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury.

Mogą to być drzewa, trawa, krzewy i mała architektura ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, z których mieszkańcy chętnie będą korzystać. Mogą być też zapełnione donicami, w których rosną rośliny.

Parki kieszonkowe – to optymalny sposób aby wprowadzić zieleń w miejską zabudowę. Czasem urządza się je w przestrzeniach wybetonowanych, a nawet na niezagospodarowanych powierzchniach dużych skrzyżowań, gdzie nie ma możliwości wysiania trawy lub sadzenia roślin w gruncie.

W tworzenie parków kieszonkowych pragniemy zaangażować wszystkich gdańszczan.

Takie działania przystosowują miasto do postępujących zmian klimatu. Mieszkańcy w upalne dni będą mogli schronić się w nich przed słońcem i spędzić czas wolny.

Park kieszonkowy przy ul. Wyzwolnia i Oliwskiej
Park kieszonkowy przy ul. Wyzwolnia i Oliwskiej
Fot. GZDiZ