Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

ZLIKWIDUJ PIEC WĘGLOWY, dotacja w kwocie 4000 zł czeka!

ZLIKWIDUJ PIEC WĘGLOWY, DOTACJA W KWOCIE 4000 zł CZEKA!

A
A
Ostatnia aktualizacja: 04 marca 2014 r.

Zmieniając ogrzewanie zasilane paliwem stałym (węglem) na ekologiczne (gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, elektryczne) w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2014 r. dostaniesz dotację z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. O dotację można ubiegać się po zakończeniu wymiany systemu ogrzewania w roku, w którym zrealizowano inwestycję.

Piec węglowy szkodzi człowiekowi i środowisku naturalnemu:

 • podczas procesu spalania węgla wytwarzane są w dużej ilości substancje szkodliwe dla zdrowia,
 • zanieczyszcza powietrze pyłem zawieszonym,
 • powstają odpady (popiół),
 • potrzebne jest miejsce do składowania węgla.

Dotacje udzielane są na podstawie Uchwały Nr XLVII/1051/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”.

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie:

 • 4 000 zł dla osób fizycznych – przebudowa ogrzewania na gazowe lub elektryczne;
 • 3 000 zł dla osób fizycznych – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, osób prawnych innych niż spółdzielnie mieszkaniowe oraz innych podmiotów;
 • 20 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

 • zakup urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła (kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, wkładów elektrycznych do pieców kaflowych) oraz montaż instalacji grzewczej,
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (zakup i montaż węzłów cieplnych, wykonanie przyłączy do linii przesyłowych, instalację c.o.).

Wniosek o dotację, miejsce składania dokumentów oraz dodatkowe informacje można uzyskać:

 • na stronie internetowej: https://www.gdansk.pl.eko-dotacje
 • w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespołach Obsługi Mieszkańców:
  nr 1 przy ul. Partyzantów 74,
  nr 2 przy ul. Milskiego 1,
  nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/1,
  nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2).
 • w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku; ul. Kartuska 5; pok. 315, III piętro, tel. 58 323 68 23, sekretariat - pok. 203, II piętro,
 • wnioski można również wysłać pocztą na adres Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.