PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rok 2015

A
A

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska

Wykonawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Morski w Gdyni
Praca wykonana przez zespół w składzie:
dr hab. Elżbieta Łysiak-Pastuszak
mgr Beata Danowska
mgr Wojciech Kraśniewski
mgr Marta Rybka
mgr Michał Saniewski
mgr inż. Jerzy Woroń

Spis treści:

Opracowania dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul.Piekarnicza 16  pokój 27; tel.: 58 768 82 27