PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rok 2014

A
A

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska

Wykonawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Morski w Gdyni
Praca wykonana przez zespół w składzie:
Elżbieta Łysiak-Pastuszak
Beata Danowska
Wojciech Kraśniewski
Paulina Bemke
Marta Rybka
Michał Saniewski
Jerzy Woroń

Spis treści:

Opracowania dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul.Piekarnicza 16,  pokój 27; tel.: 58 768 82 27