PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rok 2012

Rok 2012

A
A

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska

Wykonawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w Gdyni

Praca wykonana przez zespół w składzie:
Elżbieta Łysiak-Pastuszak
Beata Danowska
Wojciech Kraśniewski
Agnieszka Nowak
Anna Olszewska
Michał Saniewski
Jerzy Woroń
Anna Śliwińska

Spis treści:

Opracowania dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul.Piekarnicza 16  pokój 27; tel.: 58 768 82 27