PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rok 2007

A
A

Zleceniodawca:
Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska

Wykonawca: Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu w Gdyni, 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

Praca wykonana pod redakcją dr Jacka Nowackiego i mgr inż. Teresy Szumilas przez zespół w składzie:
Maria Bartoszewicz
Maria Cieszyńska
Małgorzata Michalska
Jacek Nowacki

Spis treści:

Opracowania dostępne są w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul.3 Maja 9; pokój 312; tel.: 32 36 812